Mitä on sopeutumisvalmennus?

Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä ja heidän läheisiään antamalla tukea, ohjausta ja neuvontaa muuttuneessa elämäntilanteessa sekä tunnistamaan käytössä olevat voimavarat. Kursseilla tapaa myös muita samassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä ja heidän läheisiään, joiden kanssa sinulla on mahdollisuus jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea.

Sopeutumisvalmennuskurssi on ammattilasten ohjaamaa ryhmäkuntoutusta, jossa yhdessä vertaisten kanssa keskusteleminen ja toimiminen on tärkeä voimavara. Ohjelma sisältää keskustelu- ja toiminnallisia ryhmiä sekä tiedollisia että kokemuksellisia opetuskeskusteluja. Kursseilla asiantuntijoina toimivat mm. neurologi, psykologi, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti. Hoitohenkilökunta on kurssilaisten käytettävissä koko kurssin ajan.

Aivoliitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja:

Tarjoamme myös verkkosopeutumisvalmennusta perheille, joissa lapsella on kehityksellinen kielihäiriö. Sopeutumisvalmennuskurssit toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella.