Sopeutumisvalmennuskurssit 2020

Aivoliitto tarjoaa sopeutumisvalmennuskursseja. Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä ja heidän läheisiään antamalla tukea, ohjausta ja neuvontaa muuttuneessa elämäntilanteessa sekä tunnistamaan käytössä olevat voimavarat.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan pyrimme palaamaan kurssien kohdalla normaaliin aikatauluun 25.5.2020 alkaen.


Kurssitarjonta

Työikäisille

Työikäiset läheisineen:

Kurssit on suunnattu työikäisille alle 3 vuotta sitten AVH:n sairas­taneille läheisineen. Kurssin tavoitteena on saada lisää tietoa aivoverenkiertohäiriöstä ja sen kuntoutuksesta. Kurssilla on mahdollisuus pohtia ja arvioida omaa elämäntilannetta ja haasteita yhdessä muiden kurssilaisten kanssa sekä tarjota vertaistukea kuntoutujille ja heidän läheisille.

Kurssille valitaan 8 kuntoutujaa läheisineen. Kurssin kesto 6 vrk.

1) Aika: 9.3.–14.3.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 10.1.2020

3) Aika: 26.10.–31.10.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 21.8.2020

Hae kurssille

Työikäisten Laatua elämään -kurssi:

Kurssit on tarkoitettu työikäisille AVH:n sairastaneille, jotka kokevat jo saaneensa sairauteen liittyvän perustiedon, ja myös hieman sopeutuneensa muuttuneeseen tilanteeseen, mutta etsivät lisäpotkua ja voimavaroja arkeensa. Kurssille valitaan 10 omatoi­mista kuntoutujaa, jotka eivät tarvitse avustusta päivittäisissä toimissa.

Laatua elämään -kurssilla keskitytään oman elämän­laadun kohentumiseen. Tarkoituksena on löytää kei­noja, joilla voi vaikuttaa myönteisellä tavalla omaan elämäänsä.

Kurssille valitaan 10 omatoimista kuntoutujaa. Kurssin kesto 5 + 3 vrk.

5) Aika: 3.2.–7.2.2020 + 15.–17.6.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 5.12.2019

6) Aika: 17.8.–21.8.2020 + 9.11.–11.11.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 12.6.2020

8) Aika: 28.9.–2.10.2020 + 16.11.–18.11.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 31.7.2020

Hae kurssille

Uupumus ja voimavara -kurssi:

Kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti työikäisille AVH:n sairastaneille, jotka kokevat jo saaneensa sairauteen liittyvän perustiedon, mutta tarvitsevat keinoja hallita omaa väsyvyyttä. Kurssin tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä väsymyksestä sekä uupumuksesta ja tutustua keinoihin joilla niitä voidaan hallita. Kurssi tarjoaa myös vertaistukea kuntoutujille ja heidän läheisille.

Kurssille valitaan 8 omatoimista kuntoutujaa läheisineen. Läheinen on mukana kurssin toisella jaksolla. Kurssin kesto 4+3 vrk.

9) Aika: 10.8.–13.8 2020 + 26.10.–28.10.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 13.3.2020

9b) Aika: 7.–10.9.2020 + 14.–16.12.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 26.6.2020

Hae kurssille


Yli 65-vuotiaille

Yli 65-vuotiaat, yksin tulevat:

Kurssi on suunnattu alle 3 vuotta sitten AVH:n sairas­taneille. Kurssin tavoitteena on saada lisää tietoa aivoverenkiertohäiriöstä ja sen kuntoutuksesta sekä kurssilla on mahdollisuus pohtia ja arvioida omaa elämäntilannetta sekä haasteita yhdessä muiden kurssilaisten kanssa.

Kurssille valitaan 10 kuntoutujaa. Kurssin kesto 6 vrk.

10) Aika: 24.2.–29.2.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 27.12.2019

Hae kurssille

Yli 65-vuotiaat läheisineen:

Kurssit on suunnattu alle 3 vuotta sitten AVH:n sai­rastaneille läheisineen. Kurssin tavoitteena on saada lisää tietoa aivoverenkiertohäiriöstä ja sen kuntoutuksesta sekä kurssilla on mahdollisuus pohtia ja arvioida omaa elämäntilannetta sekä haasteita yhdessä muiden kurssilaisten kanssa.

Kurssille valitaan 8 kuntoutujaa läheisineen. Kurssin kesto 6 vrk.

12) Aika: 13.1.–18.1.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 15.11.2019

13) Aika: 23.3.–28.3.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 24.1.2020

14) Aika: 17.8.–22.8.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 6.3.2020

15) Aika: 24.8.–29.8.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 18.6.2020

16) Aika: 21.9.–26.9.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 3.7.2020

17) Aika: 12.10.–17.10.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 14.8.2020

18) Aika: 7.12.–12.12.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 9.10.2020

Hae kurssille

Yli 65-vuotiaat yksin tai läheisen kanssa:

Kurssit on suunnattu alle 3 vuotta sitten AVH:n sai­rastaneille. Kurssille voi hakea yksin tai läheisen kanssa. Kurssin tavoitteena on saada lisää tietoa aivoverenkiertohäiriöstä ja sen kuntoutuksesta sekä kurssilla on mahdollisuus pohtia ja arvioida omaa elämäntilannetta sekä haasteita yhdessä muiden kurssilaisten kanssa.

Kurssille valitaan 8 kuntoutujaa yksin/läheisen kanssa. Kurssin kesto 6 vrk.

11) Aika: 16.11.–21.11.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 18.9.2020

Hae kurssille


Teemakurssit

Etenevä afasia:

Kurssi on suunnattu etenevää afasiaa (primaari progressiivinen afasia) sairastaville henkilöille. Kurssin tavoitteena on tarjota tietoa ja ohjausta kielellisten taitojen, vuorovaikutuksen ja elämänhallinnan tueksi etenevän afasian kanssa sekä arjen selviytymiskeinoja ja vertaistukea. Kurssilla työskentelee moniammatillinen työryhmä.

Kurssille valitaan 8 kuntoutujaa läheisineen. Kurssin kesto 6 päivää.

19) Aika: 31.08.–5.9.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 3.7.2020

Hae kurssille

Kehollisuus ja kommunikointi-kurssi:

Kurssi on tarkoitettu yli 2 vuotta sitten AVH:n sairastaneille, jotka kokevat saaneensa sairauteen liittyvän perustiedon ja sopeutuneensa hieman muuttuneeseen tilanteeseen. Kurssin tavoitteena on oppia tunnistamaan oman kehon potentiaali (mihin minusta on, mihin pystyn), hyväksyä oma vartalo sellaisena kuin se on ja laajentaa keho vuorovaikutuksen välineeksi arjessa. Kurssilla tarkastellaan myös lähisuhderooleja arvostavan fyysisen kohtaamisen ja kosketuksen kautta, painottaen yhteistyön merkitystä arjessa.

Kurssille valitaan 6 arjessa omatoimisesti selviytyvää kuntoutujaa läheisineen. Kurssi kesto 5 vrk.

20) Aika: 7.9.–11.9.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 18.6.2020

Hae kurssille

Aivovirtaa luonnosta äijille:

Kurssi on suunnattu AVH:n sairastaneille. Kurssi on voimaannuttava ryhmämuotoinen toiminnallinen luontotoiminta, jossa luonnon monimuotoisuutta, luonnossa tapahtuvaa toimintaa ja ryhmän sosiaalista tukea käytettään yksilön elämäntavan muutoksen ja sopeutumisen tukena.

Kurssin tavoitteena on tukea sopeutumiseen ja motivoida elämäntapa muutoksessa, jolla pyritään terveellisempään ja tasapainoiseen elämänlaatuun. Pyrkimys hyvään aivoterveyteen ja koettuun elämänhallintaan.

Kurssille valitaan 12 kuntoutujaa. Kurssi kesto 3 vrk.

21) Aika: 4.–6.9.2020
Paikka: Möhkö
Hakuaika päättyy: 26.6.2020

Hae kurssille


Lapsiperheille

AVH-perhekurssit:

Kurssi on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhemmalla on ollut aivoverenkiertohäiriö. Kurssin tavoitteena on, että kurssilaiset ymmärtävät miten yhden perheenjäsenen sairastuminen vaikuttaa koko perheen toimintaan ja elämänlaatuun. Tavoitteena on myös perheen vuorovaikutuksen vahvistuminen ja kehittyminen sekä löytää entisiä ja uusia tapoja toimia ja harrastaa perheenä.

Lapsilla ja nuorilla on kurssilla omaa ohjelmaa, jolla tuetaan lapsen omia tavoitteita ja ymmärrystä mitä aivoverenkiertohäiriöllä tarkoitetaan.

Kursseille valitaan 6 lapsiperhettä, joissa vanhemmal­la on ollut aivoverenkiertohäiriö. Kurssin kesto 5 vrk.

22) Aika: 29.6.–3.7.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 30.4.2020

23) Aika: 6.7.–10.7.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 8.5.2020

Hae kurssille

Aiheeseen liittyvät