Kuntoutujan ja läheisen tueksi

Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta, joka edistää aivoverenkiertohäiriön sairastaneen ja hänen läheisensä valmiuksia toimia elinympäristössään mahdollisimman täysipainoisesti uudessa elämäntilanteessa. Annamme tietoa aivoverenkiertohäiriöistä, niiden hoidosta, kuntoutuksesta ja sosiaaliturvapalveluista muuttuneessa elämäntilanteessa. Kurssilla tapaat myös muita aivoverenkiertohäiriön sairastaneita ja heidän läheisiään ja sinulla on mahdollisuus jakaa kokemuksia heidän kanssaa ja saada heiltä vertaistukea.

Sopeutumisvalmennus on ammattilasten ohjaamaa ryhmäkuntoutusta, jossa yhdessä vertaisten kanssa keskusteleminen ja toimiminen on tärkeä voimavara. Ohjelma sisältää keskustelu- ja toiminnallisia ryhmiä sekä tiedollisia että kokemuksellisia opetuskeskusteluja. Kursseilla asiantuntijoina toimivat mm. neurologi, psykologi, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti. Hoitohenkilökunta on kurssilaisten käytettävissä koko kurssin ajan.

Aiheeseen liittyvät