Sopeutumisvalmennuskurssit 2020

Kurssitarjonta

Nuorten kurssi

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu yli 16-vuotiaille nuorille, joilla on kehityksellinen kielihäiriö. Kurssin tavoitteena on rohkaista nuorta ryhmässä toimimiseen ja vuorovaikutukseen, antaa onnistumisen kokemuksia sekä mahdollisuus keskustella ryhmässä heitä askarruttavista asioista. Kurssi tarjoaa nuorille mahdollisuuden vertaistukeen. Lisäksi kurssilla tutustutaan erilaisiin vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin.

Kurssille valitaan 10 nuorta. Kurssi kestää 6 päivää.
24) Aika: 20.07.–25.07.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 15.5.2020
Hae kurssille


Isovanhempien kurssi

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu isovanhemmille, joiden lapsenlapsella on kehityksellinen kielihäiriö. Tavoitteena on lisätä isovanhempien tietoa kehityksellisestä kielihäiriöstä ja puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista sekä antaa vinkkejä lapsenlapsen kanssa toimimiseen. Kurssiohjelma koostuu alustuksista, keskusteluista ja toiminnallisista ryhmistä. Kurssin tarkoituksena on tarjota isovanhemmille vertaistukea.

Kurssille valitaan 30 isovanhempaa. Kurssin kesto on 3 päivää.
26) Aika: 9.–11.10.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 7.8.2020
Hae kurssille


Esteetön viestintä

Kurssi on tarkoitettu perheille, joiden 3–5-vuotiaalla lapsella on diagnosoitu kehityksellinen kielihäiriö ja perheelle on suositeltu erilaisten keinojen käyttöä lapsen arjessa. Esteettömän viestinnän (puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot) -tukiviittomien, kuvien, piirtämisen ja teknologian käyttöönotto on usein hyvinkin haasteellista perheiden arjessa.

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa perheet erilaisiin keinoihin niin, että kullekin keinolle on oma päivittäinen teemansa. Vanhemmille esitellään erilaiset keinot, mitä ne ovat ja miksi ne tulevat lapsen vuorovaikutuksen kehittymistä ja sitä kautta lapsen kielenkehitystä.

Kurssin aikana valmistetaan erilaista materiaalia, jonka lapsi saa mukaansa. Lisäksi vanhempien on mahdollista esimerkiksi iltaisin tehdä omavalintaista materiaalia omaan perhearkeensa. Kurssin aikana esteetöntä viestintää käytetään yhteistoiminnallisesti leikeissä, peleissä sekä tavallisissa arjen toiminnoissa.

Kurssille valitaan 6 perhettä. Kurssi kestää 5 päivää.
25) Aika: 6.7.–10.7.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 8.5.2020
Hae kurssille


Verkkokurssit

Verkossa toteutuvan sopeutumisvalmennuskurssin tavoitteena on lisätä perheen tietoa kielellisestä erityisvaikeudesta, tukea perhettä arjessa ja tarjota mahdollisuus vertaistukeen.

Verkkokurssin viikonlopun kestävällä aloitusjaksolla tutustutaan muihin kurssilaisiin ja opetellaan verkkotyökalujen käyttöä. Sen jälkeen osallistuminen tapahtuu verkossa yhteensä kahdeksan kertaa. Verkkotapaamisiin osallistutaan ryhmävideopuheluiden, verkkokeskustelujen ja -tehtävien avulla. Verkkotapaamisten teemat vaihtelevat.

Alle kouluikäiset lapset perheineen
Aloitustapaaminen Suvituulessa 6.–8.3.2020
+ 8 verkkotapaamista torstaisin klo 17.30–19.00

Kurssille valitaan kuusi perhettä.
Hakuaika päättyy: 7.2.2020

Aloitustapaaminen Härmän kylpylässä
18.–20.9.2020 + 8 verkkotapaamista keskiviikkoisin 17.30–19.00

Kurssille valitaan kuusi perhettä.
Hakuaika päättyy: 21.8.2020

Alakouluikäiset lapset perheineen
Aloitustapaaminen Suvituulessa
23.–25.10.2020 + 8 verkkotapaamista torstaisin 17.30–19.00

Kurssille valitaan kuusi perhettä.
Hakuaika päättyy: 25.9.2020

Lue lisää ja hae kurssille


Lue lisää: Mitä on sopeutumisvalmennus?
Lue lisää: Kurssiesite (pdf)

Aiheeseen liittyvät