Kehityksellinen kielihäiriö -kurssit 2020

Kurssitarjonta

Nuorten kurssi

Kurssi on tarkoitettu yli 16-vuotiaille nuorille, joil­la on kehityksellinen kielihäiriö. Kurssin tavoittee­na on rohkaista nuorta ryhmässä toimimiseen ja vuorovaikutukseen sekä antaa onnistumisen kokemuk­sia. Ryhmässä on mahdollisuus keskustella nuoria askarruttavista asioista, pohtia omaa elämäntilannetta sekä saada uusia oivalluksia omaan tulevaisuuteen liittyen. Kurssi tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua toisiin nuoriin sekä tehdä yhdessä erilaisia asioita mm. luonto- ja kaupunkiretkiä. Kurssilla nuorista on vastuussa työryhmä, joka on läsnä ja nuorten tukena koko kurssin ajan.

Kurssille valitaan 10 nuorta. Kurssi kestää 6 päivää.


24) Aika: 20.07.–25.07.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 15.5.2020
Hae kurssille


Esteetön viestintä

Kurssi on tarkoitettu perheille, joiden 3–5-vuotiaalla lapsella on diagnosoitu kehityksellinen kielihäiriö ja perheelle on suositeltu erilaisten keinojen käyttöä lapsen arjessa. Esteettömän viestinnän (puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot) -tukiviittomien, kuvien, piirtämisen ja teknologian käyttöönotto on usein hyvinkin haasteellista perheiden arjessa.

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa perheet erilaisiin keinoihin niin, että kullekin keinolle on oma päivittäinen teemansa. Vanhemmille esitellään erilaiset keinot, mitä ne ovat ja miksi ne tulevat lapsen vuorovaikutuksen kehittymistä ja sitä kautta lapsen kielenkehitystä.

Kurssin aikana valmistetaan erilaista materiaalia, jonka lapsi saa mukaansa. Lisäksi vanhempien on mahdollista esimerkiksi iltaisin tehdä omavalintaista materiaalia omaan perhearkeensa. Kurssin aikana esteetöntä viestintää käytetään yhteistoiminnallisesti leikeissä, peleissä sekä tavallisissa arjen toiminnoissa.

Kurssille valitaan 6 perhettä. Kurssi kestää 5 päivää.
25) Aika: 6.7.–10.7.2020
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Hakuaika päättyy: 8.5.2020
Hae kurssille


Verkkokurssit

Verkossa toteutuvan sopeutumisvalmennuskurssin tavoitteena on lisätä perheen tietoa kielellisestä erityisvaikeudesta, tukea perhettä arjessa ja tarjota mahdollisuus vertaistukeen.

Verkkokurssin viikonlopun kestävällä aloitusjaksolla tutustutaan muihin kurssilaisiin ja opetellaan verkkotyökalujen käyttöä. Sen jälkeen osallistuminen tapahtuu verkossa yhteensä kahdeksan kertaa. Verkkotapaamisiin osallistutaan ryhmävideopuheluiden, verkkokeskustelujen ja -tehtävien avulla. Verkkotapaamisten teemat vaihtelevat.

Alle kouluikäiset lapset perheineen
Aloitustapaaminen Suvituulessa 6.–8.3.2020
+ 8 verkkotapaamista torstaisin klo 17.30–19.00

Kurssille valitaan kuusi perhettä.
Hakuaika päättyy: 7.2.2020

Aloitustapaaminen Härmän kylpylässä
18.–20.9.2020 + 8 verkkotapaamista keskiviikkoisin 17.30–19.00

Kurssille valitaan kuusi perhettä.
Hakuaika päättyy: 21.8.2020

Alakouluikäiset lapset perheineen
Aloitustapaaminen Suvituulessa
23.–25.10.2020 + 8 verkkotapaamista torstaisin 17.30–19.00

Kurssille valitaan kuusi perhettä.
Hakuaika päättyy: 25.9.2020

Lue lisää ja hae kurssille


Lue lisää: Kurssiesite (pdf)

Aiheeseen liittyvät