Sopeutumisvalmennuskurssit 2019

Kurssitarjonta

Nuorten kurssi

Kohderyhmä: Yli 16-vuotiaat nuoret, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Kurssille valitaan 8 nuorta. Kurssin kesto on 6 vrk.

Tavoitteet:
• rohkaista nuoria ryhmässä toimimiseen ja vuorovaikutukseen.
• antaa onnistumisen kokemuksia.
• antaa nuorille mahdollisuus keskustella ryhmässä heitä askarruttavista asioista.
• tarjota nuorille mahdollisuus vertaistukeen.
• tutustua erilaisiin vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin.

Sisältö:
• kurssi toteutetaan yhteistyössä KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry:n kanssa.
• nuoret toimivat aamupäivän pienryhmissä, jossa huomioidaan jokaisen nuoren yksilölliset tarpeet ja rohkaistaan nuorta ryhmässä toimimiseen.
• pienryhmien teemoina ovat oma elämä ja arki, ihmissuhteet sekä seksualisuus.
• iltapäivisin on kaikille nuorille yhteistä tavoitteellista toimintaa: Esimerkiksi tehdään kaupunkiretki, kokeillaan melontaa, retkeillään luonnossa sekä tehdään kädentaitotehtäviä ja ruokaa yhdessä.

Kurssipaikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Kurssiaika: 5.–10.8.2019
Hakuaika päättyy: 7.6.2019

Isovanhempien kurssi

Kurssi on tarkoitettu isovanhemmille, joiden lapsenlapsella on kehityksellinen kielihäiriö. Kurssille valitaan 30 isovanhempaa. Kurssin kesto on 3 vrk.

Kurssin tavoitteena on lisätä isovanhempien tietoa kehityksellisestä kielihäiriöstä sekä antaa tietoa puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiokeinoista.

Kurssipaikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku
Kurssiaika: 4.–6.10.2019
Hakuaika päättyy: 30.8.2019

Avomuotoinen perhekurssi

Syksyllä 2019 järjestetään avomuotoisia perhekursseja kolmella yliopistollisen sairaalan alueella; Helsingin, Kuopion ja Turun seudulla. Kursseille voi osallistua koko perhe. Kurssit ovat tarkoitettu eri tavoin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille ja kurssille osallistuminen ei edellytä, että lapsella on diagnoosi.

Avomuotoisuus tarkoittaa, että iltaisin ei ole järjestettyä ohjelmaa, joten perheet voivat käydä kurssilla kotoa käsin. Hankkeen aikana järjestettävät kurssit ovat osa LASSO-kehittämishanketta. Kursseille osallistuvat perheet ovat osaltaan kehittämässä uusia kurssimalleja.

HYKS-alueen kurssi Helsingissä

Kurssi on tarkoitettu alle kouluikäisten ja koulunsa aloittavien (n. 4–10 vuotiaiden) vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille ja se toteutetaan kolmessa kahden päivän (pe-la) jaksossa. Ajankohdat ovat 27.–28.9., 1.–2.11. ja 22.–23.11.2019. Kurssipaikkana on Hotelli Nuuksio Espoossa.

Kurssin teemana on Poweria perheestä – vahvistusta vuorovaikutukseen. Tavoitteena on, että perheet saisivat uusia vinkkejä arjen sujumiseen ja tekemiseen yhdessä, sekä antaa lapsille mahdollisuus kokea uusia kokemuksia ja elämyksiä minäkuvan vahvistamiseksi.

Kurssilla paneudutaan eri perheenjäsenten välisiin suhteisiin ja pohditaan yhdessä miten niitä voidaan vahvistaa ja mitä kivaa perheet voivat tehdä yhdessä. Vanhempien ryhmässä pohditaan vuorovaikutussuhteita perheen sisällä ja etsitään keinoja sujuvampaan arkeen. Kurssilla toimitaan sekä yhdessä että lapset ja vanhemmat erikseen ohjatuissa omissa ryhmissä.

HYKS-alueen kurssin toteutuksesta vastaavat Epilepsialiitto, Munuais- ja maksaliitto sekä Harvinaiskeskus Norio.
Kurssille hakuaika päättyy 23.8.2019

TYKS-alueen kurssi Turussa

Kurssi on tarkoitettu alakouluikäisten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille ja se toteutetaan kolmena kahden päivän mittaisena jaksona (pe-la). Ajankohdat ovat: 25.–26.10., 15.–16.11. ja 13.–14.12.2019. Kurssipaikkana on Erityisosaamiskeskus Suvituuli Turussa.

Kurssin teemana on Arjen Sankarit – eväitä sujuvampaan arkeen. Tavoitteena on auttaa perheitä tunnistamaan jäseniensä voimavarat ja vahvuudet ja löytää keinoja niiden vahvistamiseen.

Kurssilla toimitaan sekä yhdessä että lapset ja vanhemmat erikseen ohjatuissa omissa ryhmissä. Kurssilla käytetään toiminnallisia menetelmiä sekä jaetaan tietoa ja kokemuksia. Lapsille on ikätason mukaista ohjelmaa yhdessä kavereiden kanssa. Sisaruksille on omat ryhmät.

TYKS-alueen kurssin toteutuksesta vastaavat Aivoliitto, Lihastautiliitto ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö.
Kurssille hakuaika päättyy 20.9.2019

KYS-alueen kurssi Kuopiossa

Kurssi on tarkoitettu yläkouluikäisille vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten / nuorten perheille ja se toteutetaan kahdessa kolmen päivän (to-la) jaksossa. Ajankohdat ovat 14.–16.11.2019 ja 16.–18.1.2020. Kurssipaikka tarkentuu myöhemmin.

Kurssin teemana on Next Step – kohti uusia mahdollisuuksia. Kurssin tavoitteena on lisätä nuoren ja vanhempien yhteisymmärrystä lähitulevaisuuden suunnitelmista.

Kurssilla paneudutaan nuoren arkeen pohtien muun muassa opiskelua, harrastuksia, kaverisuhteita, vapaa-aikaa jne. Kurssilla mietitään myös sisaruussuhteiden merkitystä sekä tuetaan koko perheen yhteistä tekemistä ja toimintaa. Kurssilla on osittain yhteistä ja osittain erillistä ohjelmaa lapsille/nuorille ja vanhemmille. Kurssi koostuu kahdesta jaksosta.

KYS-alueen kurssin toteutuksesta vastaavat Invalidiliitto ja TATU ry.
Kurssille hakuaika päättyy 10.10.2019

Kurssipaikat

Kurssipaikat ovat esteettömiä ja perheillä on mahdollisuus yöpyä omakustanteisesti kurssipaikassa. Perhe voi hakea Kelalta yöpymiskorvausta mikäli heillä on lääkärin suositus kurssille.

Kursseille hakeminen

Kurssien hakulomake löytyy tästä. Suositusta ei välttämättä tarvita, mutta mikäli perhe haluaa hakea Kelalta kuntoutusraha ja matkakorvauksia tulee kurssijärjestäjälle toimittaa lääkärin suositus ennen kurssin alkua. Kurssin hakuajan päätyttyä kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta.

Lisätietoja kursseista antaa hankekoordinaattori Timo Rautiainen, puhelin 050 3427 140 tai s-posti Enable JavaScript to view protected content..


Verkkosopeutumisvalmennuskurssi alle kouluikäisten lasten perheille

Verkkosopeutumisvalmennus on tarkoitettu perheille, jossa alle kouluikäisellä lapsella on kehityksellinen kielihäiriö. Kurssilla lisätään perheen tietoa kielihäiriöstä, vuorovaikutuksesta ja siihen liittyvistä tukikeinoista. Perhe saa tukea arkeen ja mahdollisuuden vertaistukeen.

  • Hakuaika päättyy 23.8.2019. Aloitustapaaminen järjestetään Turussa, Erityisosaamiskeskus Suvituulessa. Aika 20.–22.9.2019 + 8 viikkoa verkkotyöskentelyä keskiviikkoisin klo 17.30–19.00.

Kurssi toteutetaan Veikkauksen tuella ja se on osallistujille maksuton.
Kurssille haetaan sähköisellä hakulomakkeella viimeiseen hakupäivään mennessä.

Lue kurssista lisää täältä.


Hakeminen ja rahoitus

Nuorten kurssi

Nuorten kurssille haetaan hakulomakkeella. Kurssit ovat nuorille maksuttomia. Jos haluat hakea Kelalta matkakorvauksia tai kuntoutusrahaa, kurssihakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus. Suosituksen ei tarvitse olla laaja lausunto, vaan riittää että siitä selviää kurssi, jolle olet hakemassa. Hakemukseen voi liittää myös muiden asiantuntijoiden lausuntoja.

Aivoliiton valintatyöryhmä tekee valinnat kursseille hakuajan päätyttyä. Kaikki hakijat ovat tasavertaisia, mutta ensisijaisesti valitsemme hakijoita, jotka eivät ole aikaisemmin olleet kurssilla. Valituksi tulleille lähetetään kutsukirje liitteineen. Keräämme osallistujilta esitiedot ennen kurssia, näiden avulla kartoitamme nuorten tavoitteita ja toiveita kurssille.

Isovanhempien kurssi

Isovanhempien kurssille haetaan hakulomakkeella. Kurssi on isovanhemmille maksuton, matkakulunsa osallistujat maksavat itse. Valituksi tulleille lähetetään kutsukirje liitteineen. Isovanhempien kurssille oallistuvat eivät ole oikeutettuja Kelan matkakorvauksiin tai kuntoutusrahaan.

Kaikki kurssit

Kaikkien kurssien hakulomakkeet voi myös tilata Aivoliiton palveluyksiköstä. Kaikkien kurssien hakemukset lähetetään viimeiseen hakupäivään mennessä osoitteella:

Aivoliitto ry
Kurssihakemus
Suvilinnantie 2
20900 TURKU

Kustannukset ja korvaukset

Kurssilaisille kurssit ovat maksuttomia. Ne toteutetaan Veikkauksen tuella. Kela korvaa kursseille osallistuvien matkat omavastuuosuuden ylittävältä osalta halvimman matkustustavan mukaan (julkinen kulkuneuvo). Omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta on 25 €/hlö. Matkakorvauslomakkeet ja tarvittavat liitteet saa kurssilta. Erityiskulkuneuvon käytöstä on neuvoteltava ennen kurssia Kelan toimistossa.

Kuntoutusraha turvaa toimeentulon kuntoutuksen aikana 16–67-vuotiaalle kuntoutujalle, joka on työelämässä. Jos kyseessä on kurssi, jolle omainen voi osallistua, on myös omaisella mahdollisuus hakea kuntoutusrahaa. Myöntöedellytykset ovat samat kuin kuntoutujalla.

Isovanhempien kurssille osallistuvat eivät ole oikeutettuja Kelan matkakorvauksiin tai kuntoutusrahaan.

Huom! Kursseihin liittyvät muutokset ovat mahdollisia

Hakemus Aivoliiton kurssille, kehityksellinen kielihäiriö

Täytetty hakulomake lähetetään postitse Aivoliittoon.

Hakemus isovanhempien kurssille

Täytetty hakulomake lähetetään postitse Aivoliittoon.

Aiheeseen liittyvät