Sopeutumisvalmennuskurssit 2019

Kurssitarjonta

Nuorten kurssi

Kurssi on tarkoitettu yli 16-vuotialle nuorille, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Kurssin tavoitteena on rohkaista nuorta ryhmässä toimimiseen ja vuorovaikutukseen, antaa onnistumisen kokemuksia ja keskustella ryhmässä mieltä askarruttavista asioista. Lisäksi tutustutaan erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin. Kurssilla työskentelee psykologi, toimintaterapeutti ja ohjaajat KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry:stä.

Kurssille valitaan 10 nuorta, kurssi kestää 6 vrk.

  • Kokoushotelli Linnasmäki Turku, 05.–10.8.2019. Hakuaika päättyy 07.06.2019

Hae kurssille.

Lue lisää kustannuksista ja korvauksista.


Isovanhempien kurssi

Kurssi on tarkoitettu isovanhemmille, joiden lapsenlapsella on kielellinen erityisvaikeus. Tavoitteena on lisätä isovanhempien tietoa kielellisestä erityisvaikeudesta ja puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista. Kurssilla tapaat psykologin, sosiaalityöntekijän, puheterapeutin ja fysioterapeutin. Lisäksi lastenneurologin luento. Kurssin hakuaika alkaa tammikuussa 2019.

Ryhmään valitaan 30 isovanhempaa, kurssi kestää 3 vrk.

  • Kuntoutuskeskus Ruissalo Turku, Aika 4.–6.10.2019. Hakuaika päättyy 30.8.2019

Hae kurssille.


Hakeminen ja rahoitus

Nuorten kurssi

Nuorten kurssille haetaan hakulomakkeella. Kurssit ovat nuorille maksuttomia. Jos haluat hakea Kelalta matkakorvauksia tai kuntoutusrahaa, kurssihakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus. Suosituksen ei tarvitse olla laaja lausunto, vaan riittää että siitä selviää kurssi, jolle olet hakemassa. Hakemukseen voi liittää myös muiden asiantuntijoiden lausuntoja.

Aivoliiton valintatyöryhmä tekee valinnat kursseille hakuajan päätyttyä. Kaikki hakijat ovat tasavertaisia, mutta ensisijaisesti valitsemme hakijoita, jotka eivät ole aikaisemmin olleet kurssilla. Valituksi tulleille lähetetään kutsukirje liitteineen. Keräämme osallistujilta esitiedot ennen kurssia, näiden avulla kartoitamme nuorten tavoitteita ja toiveita kurssille.

Isovanhempien kurssi

Haku Isovanhempien kurssille alkaa tammikuussa 2019. Kurssi on isovanhemmille maksuton, matkakulunsa osallistujat maksavat itse. Valituksi tulleille lähetetään kutsukirje liitteineen. Isovanhempien kurssille oallistuvat eivät ole oikeutettuja Kelan matkakorvauksiin tai kuntoutusrahaan.

Kaikki kurssit

Kaikkien kurssien hakulomakkeet voi myös tilata Aivoliiton palveluyksiköstä. Kaikkien kurssien hakemukset lähetetään viimeiseen hakupäivään mennessä osoitteella:

Aivoliitto ry
Kurssihakemus
Suvilinnantie 2
20900 TURKU

Kustannukset ja korvaukset

Kurssilaisille kurssit ovat maksuttomia. Ne toteutetaan Veikkauksen tuella. Kela korvaa kursseille osallistuvien matkat omavastuuosuuden ylittävältä osalta halvimman matkustustavan mukaan (julkinen kulkuneuvo). Omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta on 25 €/hlö. Matkakorvauslomakkeet ja tarvittavat liitteet saa kurssilta. Erityiskulkuneuvon käytöstä on neuvoteltava ennen kurssia Kelan toimistossa.

Kuntoutusraha turvaa toimeentulon kuntoutuksen aikana 16–67-vuotiaalle kuntoutujalle, joka on työelämässä. Jos kyseessä on kurssi, jolle omainen voi osallistua, on myös omaisella mahdollisuus hakea kuntoutusrahaa. Myöntöedellytykset ovat samat kuin kuntoutujalla.

Isovanhempien kurssille osallistuvat eivät ole oikeutettuja Kelan matkakorvauksiin tai kuntoutusrahaan.

Sopeutumisvalmennuskurssit 2019, kielellinen erityisvaikeus

Esite Aivoliiton sopeutumisvalmennuskursseista nuorille, joilla on kielellinen erityisvaikeus, isovanhemmille, joiden lapsenlapsella on kielellinen erityisvaikeus ja perheille, joissa lapsella on kielellinen erityisvaikeus.

Hakemus Aivoliiton kurssille, kielellinen erityisvaikeus

Täytetty hakulomake lähetetään postitse Aivoliittoon.

Aiheeseen liittyvät