Sopeutumisvalmennus nuorille, isovanhemmille ja perheille

Aivoliitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja nuorille, joilla on kehityksellinen kielihäiriö sekä isovanhemmille, joiden lapsenlapsella on kielellinen erityisvaikeus. Lisäksi tarjoamme verkkosopeutumisvalmennusta perheille, joissa lapsella on kehityksellinen kielihäiriö.

Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta. Sen tehtävänä on auttaa ihmistä jäsentämään omaa elämäntilannettaan ja toimimaan omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Myös ohjattu vertaisryhmä tarjoaa tukea kuntoutujalle ja hänen läheisilleen.

Nuorten kursseilla nuoria rohkaistaan ryhmässä toimimiseen ja vuorovaikutukseen ja annetaan onnistumisen kokemuksia. Lisäksi heillä on mahdollisuus keskustella ryhmässä askarruttavista asioista.

Isovanhempien kurssilla tavoitteena on lisätä isovanhempien tietoa kehityksellisestä kielihäiriöstä ja puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista. Heitä tuetaan ja rohkaistaan kommunikointiin lapsenlasten kanssa sekä annetaan vinkkejä toimintaan, joissa huomioidaan kielihäiriö.

Verkossa toteutuvan sopeutumisvalmennuskurssin tavoitteena on lisätä perheen tietoa kehityksellisestä kielihäiriöstä, tukea perhettä arjessa ja tarjota mahdollisuus vertaistukeen.

Aiheeseen liittyvät