Näin haet kurssille

Nuorten kurssi

Nuorten kurssille haetaan hakulomakkeella. Kurssit ovat nuorille maksuttomia. Jos haluat hakea Kelalta matkakorvauksia tai kuntoutusrahaa, kurssihakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus. Suosituksen ei tarvitse olla laaja lausunto, vaan riittää että siitä selviää kurssi, jolle olet hakemassa. Hakemukseen voi liittää myös muiden asiantuntijoiden lausuntoja.

Aivoliiton valintatyöryhmä tekee valinnat kursseille hakuajan päätyttyä. Kaikki hakijat ovat tasavertaisia, mutta ensisijaisesti valitsemme hakijoita, jotka eivät ole aikaisemmin olleet kurssilla. Valituksi tulleille lähetetään kutsukirje liitteineen. Keräämme osallistujilta esitiedot ennen kurssia, näiden avulla kartoitamme nuorten tavoitteita ja toiveita kurssille.

Isovanhempien kurssi

Isovanhempien kurssille haetaan hakulomakkeella. Kurssi on isovanhemmille maksuton, matkakulunsa osallistujat maksavat itse. Valituksi tulleille lähetetään kutsukirje liitteineen. Isovanhempien kurssille oallistuvat eivät ole oikeutettuja Kelan matkakorvauksiin tai kuntoutusrahaan.

Esteetön viestintä -kurssi

Esteetön viestintä -kurssille haetaan hakulomakkeella. Kurssi on osallistujille maksuton. Jos haluat hakea Kelalta matkakorvauksia tai kuntoutusrahaa, kurssihakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus. Suosituksen ei tarvitse olla laaja lausunto, vaan riittää että siitä selviää kurssi, jolle olet hakemassa. Hakemukseen voi liittää myös muiden asiantuntijoiden lausuntoja. Valituksi tulleille lähetetään kutsukirje liitteineen.

Kaikki kurssit

Kaikkien kurssien hakulomakkeet voi myös tilata Aivoliiton palveluyksiköstä. Kaikkien kurssien hakemukset lähetetään viimeiseen hakupäivään mennessä osoitteella:

Aivoliitto ry
Kurssihakemus
Suvilinnantie 2
20900 TURKU

Kustannukset ja korvaukset

Kurssilaisille kurssit ovat maksuttomia. Ne toteutetaan Veikkauksen tuella. Kela korvaa kursseille osallistuvien matkat omavastuuosuuden ylittävältä osalta halvimman matkustustavan mukaan (julkinen kulkuneuvo). Omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta on 25 €/hlö. Matkakorvauslomakkeet ja tarvittavat liitteet saa kurssilta. Erityiskulkuneuvon käytöstä on neuvoteltava ennen kurssia Kelan toimistossa.

Kuntoutusraha turvaa toimeentulon kuntoutuksen aikana 16–67-vuotiaalle kuntoutujalle, joka on työelämässä. Jos kyseessä on kurssi, jolle omainen voi osallistua, on myös omaisella mahdollisuus hakea kuntoutusrahaa. Myöntöedellytykset ovat samat kuin kuntoutujalla.

Isovanhempien kurssille osallistuvat eivät ole oikeutettuja Kelan matkakorvauksiin tai kuntoutusrahaan.

Huom! Kursseihin liittyvät muutokset ovat mahdollisia

Aiheeseen liittyvät