Verkkosopeutumisvalmennus

Verkossa toteutuvan sopeutumisvalmennuskurssin tavoitteena on lisätä perheen tietoa kielellisestä erityisvaikeudesta, tukea perhettä arjessa ja tarjota mahdollisuus vertaistukeen.

Verkkokurssin viikonlopun kestävällä aloitusjaksolla tutustutaan muihin kurssilaisiin ja opetellaan verkkotyökalujen käyttöä. Sen jälkeen osallistuminen tapahtuu verkossa yhteensä seitsemän kertaa. Verkkotapaamisiin osallistutaan ryhmävideopuheluiden, verkkokeskustelujen ja -tehtävien avulla. Verkkotapaamisten teemat vaihtelevat.

Katso esite: Kurssi alle kouluikäisten lasten perheille, jossa lapsella on kielellinen erityisvaikeus

Hakeminen

Kurssille haetaan hakulomakkeella viimeiseen hakupäivään mennessä. Hakulomakkeeseen liitetään tiedoiltaan ajan tasalla oleva lääkärintodistus, josta käy ilmi lapsen tämänhetkinen tilanne. Kurssi on osallistujille maksuton. Jos haluat hakea Kelalta matkakorvauksia tai kuntoutusrahaa, kurssihakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus. Valituksi tulleille lähetetään kutsukirje liitteineen. Kurssille valitaan kuusi perhettä.

hakulomakkeet voi myös tilata Aivoliiton palveluyksiköstä. Kaikkien kurssien hakemukset lähetetään viimeiseen hakupäivään mennessä osoitteella:

Aivoliitto ry
Kurssihakemus
Suvilinnantie 2
20900 TURKU

Kustannukset ja korvaukset

Kurssilaisille kurssit ovat maksuttomia. Ne toteutetaan Veikkauksen tuella. Kela korvaa kursseille osallistuvien matkat omavastuuosuuden ylittävältä osalta halvimman matkustustavan mukaan (julkinen kulkuneuvo). Omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta on 25 €/hlö. Matkakorvauslomakkeet ja tarvittavat liitteet saa kurssilta. Erityiskulkuneuvon käytöstä on neuvoteltava ennen kurssia Kelan toimistossa.

Kuntoutusraha turvaa toimeentulon kuntoutuksen aikana 16–67-vuotiaalle kuntoutujalle, joka on työelämässä. Jos kyseessä on kurssi, jolle omainen voi osallistua, on myös omaisella mahdollisuus hakea kuntoutusrahaa. Myöntöedellytykset ovat samat kuin kuntoutujalla.

Hakemus Aivoliiton verkkosopeutumisvalmennuskurssille

Täytetty hakulomake lähetetään postitse Aivoliittoon.

Aiheeseen liittyvät