Verkkosopeutumisvalmennus

Verkossa toteutuvan sopeutumisvalmennuskurssin tavoitteena on lisätä perheen tietoa kehityksellisestä kielihäiriöstä, tukea perhettä arjessa ja tarjota mahdollisuus vertaistukeen.

Alle kouluikäisten lasten kurssilla vanhemmat saavat vahvistusta lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen sekä keinoja kommunikointiin arjen helpottamiseksi. Alakouluikäisten lasten kurssilla keskitytään koulunkäyntiin ja sen tukikeinoihin sekä tulevaisuuteen liittyviin asioihin.

Verkkokurssin viikonlopun kestävällä aloitusjaksolla tutustutaan muihin kurssilaisiin ja opetellaan verkkotyökalujen käyttöä. Sen jälkeen osallistuminen tapahtuu verkossa yhteensä kahdeksan kertaa.

Verkkotapaamisiin osallistutaan ryhmävideopuheluiden avulla. Jokaisella verkkotapaamisella on oma teemansa ja keskustelussa on mukana teeman mukainen asiantuntija. Osallistujat voivat lisäksi syventää tietämystään tutustumalla verkkoalustalle kerättyyn materiaaliin.

Kurssille osallistuminen edellyttää tietokoneen tai mobiililaitteen käyttöä ja toimivaa verkkoyhteyttä. Tietokoneen peruskäytön hallitseminen riittää.

Katso esite: Kurssi alle kouluikäisten lasten perheille, jossa lapsella on kehityksellinen kielihäiriö

Katso esite: Kurssi kouluikäisten lasten perheille, jossa lapsella on kehityksellinen kielihäiriö

Hakeminen

Kurssille haetaan sähköisellä hakulomakkeella viimeiseen hakupäivään mennessä.
https://my.surveypal.com/hakemus-verkkokurssille
Jos haluat hakea Kelalta matkakorvauksia tai kuntoutusrahaa, kurssihakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus.

Kurssille valitaan kuusi perhettä.

Kustannukset ja korvaukset

Kurssi toteutetaan Veikkauksen tuella ja se on osallistujille maksuton. Kela korvaa aloitustapaamisen matkat omavastuuosuuden ylittävältä osalta halvimman matkustustavan mukaan (julkinen kulkuneuvo). Omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta on 25 €/hlö. Erityiskulkuneuvon käytöstä on neuvoteltava ennen kurssia Kelan toimistossa.

Lapsen huoltajilla on mahdollisuus myös hakea kuntoutusrahaa sellaiselta kuntoutuspäivältä, joka kestää matkoineen vähintään neljä tuntia tai muutoin estää tekemästä työtä ja saamasta toimeentuloa.

Aiheeseen liittyvät