Vertaistukea 18–35-vuotiaille, joilla on kehityksellinen kielihäiriö

Oletko 18–35-vuotias, jolla on kehityksellinen kielihäiriö (ent. dysfasia) tai epäily siitä? Olet tervetullut mukaan nuorten aikuisten toimintaan.

Kehityksellinen kielihäiriö ilmenee eri tavoin nuoruudessa ja nuorena aikuisena. Diagnoosi on pysyvä, mutta oirekuva on muuttunut lapsuudesta. Nuorella aikuisella puhe on usein jo selkeää ja arkipuheen ymmärtäminen onnistuu, mutta haasteita voi esiintyä esim. seuraavissa asioissa:

  • sananlöytämisvaikeudet
  • vaikeudet ymmärtää pitkiä ja monimutkaisia ohjeita tai lauseita sekä kuultuina että luettuina
  • vaikeudet vieraiden kielten oppimisessa
  • luki- ja kirjoittamisvaikeudet
  • laajemmat oppimisvaikeudet
  • sosiaaliset vaikeudet
  • oman toiminnan ohjauksen vaikeudet

Toimintaa nuorille aikuisille

Tapaamiset

Aivoliitto järjestää nuorille aikuisille valtakunnallisia vertaistapaamisia, joihin olet tervetullut. Tapaamisten ohjelman suunnittelussa huomioidaan osallistujien toiveita. Vertaistapaamisissa ei tarvitse turhaan jännittää – jokainen voi osallistua sellaisena kuin on. Ohjelmassa on esimerkiksi erilaisiin nähtävyyksiin tutustumista, liikuntalajikokeiluja, toisiin tutustumista ja juttelua osallistujien toivomista teemoista.

Facebook-ryhmä

Liity nuorten aikuisten suljettuun Puhu Vaan -Facebook ryhmään. Kerrothan liittymispyynnön jättäessäsi miten kehityksellinen kielihäiriö koskettaa juuri sinua. Ryhmän ylläpitäjinä toimivat Aivoliiton työntekijät.

WhatsApp-ryhmä

Nuorten aikuisten ryhmään pääset lähettämällä liittymispyynnön Enable JavaScript to view protected content. tai p. 040 5437 289

Tiedotus

Live-tapaamisista ja verkkotapaamisista tiedotetaan Aivoliiton tapahtumakalenterissa ja Aivoliiton Puhetta-Facebook-sivulla.