Verenpaineen merkitys eteisvärinän riskitekijänä edelleen huomattava

Julkaistu 1.3.2023

Korkea verenpaine on tunnettu eteisvärinä-rytmihäiriön riskitekijä, mutta arviot riskin suuruudesta ovat vaihdelleet tutkimuksesta toiseen. Nyt tutkimusnäyttö on koottu yhteen ja analyysin perusteella korkea verenpaine liittyy noin 50 prosenttia suurempaan eteisvärinäriskiin.

Tutkijoiden tulokset perustuvat 68 tutkimuksen ja kymmenien miljoonien ihmisten seurantatietoihin.

Analyysin mukaan potilaat, joilla on diagnosoitu kohonnut verenpaine, sairastuvat eteisvärinään 50 prosenttia todennäköisemmin, mutta riskit suurentuvat jo alhaisemmilla verenpainelukemilla. Jokainen 20 mmHg:n nousu systolisessa verenpaineessa liittyy 20 prosenttia suurempaan ja 10 mmHg:n nousu diastolisessa verenpaineessa 6 prosenttia suurempaan sairastumisriskiin.

Eteisvärinän riski näkyi jo verenpainelukemissa, jotka ovat normaalin puitteissa, mutta yhteys oli huomattavasti suurempi korkeammilla lukemilla. Verrattuna potilaaseen, jonka verenpaine oli 90/60 mmHg, eteisvärinän riski oli kaksi kertaa suurempi, jos potilaan verenpaine oli 180/110 mg.

Meta-analyysin tulokset vahvistavat näyttöä verenpaineen ja eteisvärinän yhteydestä ja korostavat verenpaineen hallinnan merkitystä sairauksien ehkäisyssä.

Eteisvärinää sairastaa yli 30 miljoonaa ja kohonnutta verenpainetta yli miljardi ihmistä. Aikuisista suomalaisista noin kahdella miljoonalla on kohonnut verenpaine. Eteisvärinä on rytmihäiriöistä yleisin, ja sitä potee joka kymmenes yli 65-vuotias. Eteisvärinä suurentaa aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa ja aiheuttaa mm. sydämen tykytystä, hengenahdistusta ja väsymystä.

Tutkimus julkaistiin European Journal of Epidemiology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(European Journal of Epidemiology 2023;38:145–178)
https://doi.org/10.1007/s10654-022-00914-0