Ingen känner TIA -kort

TIA dvs. övergående stroke är inte den trevliga grannflickan, men du borde ändå lära känna dess symtom. När TIA sker, ring omedelbart numret 112.

0.00 €