Kuntoutujan työkirja

Työkirja on suunniteltu valtimotautiin sairastuneiden ryhmäkuntoutukseen ja sitä voi käyttää soveltuvin osin myös yksilöohjauksessa. Tehtävät ohjaavat kuntoutujaa pohtimaan omahoitoaan. Työkirjaa voidaan käyttää myös muiden potilasryhmien ohjauksessa.

Ruotsinkielinen työkirja Arbetsbok för rehabilitering tilattavissa Sydänliitosta

Julkaistu 2017.

Sivumäärä: 40

    5.00 €