Siirry sisältöön

Ymmärsinkö oikein? -kielelliset vaikeudet nuoruusiässä

(toim.)Tuija Aro - Tiina Siiskonen - Timo Ahonen

Käytännön työntekijöille suunnatussa teoksessa tarkastellaan kielellisten vaikeuksien ilmenemismuotoja perusopetuksen yläluokilla ja toisen asteen opinnoissa. Teoksessa annetaan käytännön vinkkejä ja työvälineitä kielellisten vaikeuksien tunnistamiseen, arvioimiseen ja huomioonottamiseen opetuksessa ja ohjaamisessa. Kirja on hyödyllinen tietolähde myös vanhemmille ja nuorelle itselleen.

Kirja on viimeinen osa yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin ja Haukkarannan koulun kanssa toteutetusta kirjasarjasta, jossa tarkastellaan kielellisten vaikeuksien ilmenemistä varhaislapsuudesta aikuistumiseen saakka.
Muista myös aiemmin ilmestyneet kirjat Sanat sekaisin? ja Joko se puhuu?

Sivumäärä: 423

    38.00 €