Verraton

 • Miten lapsi pääsee leikkiin mukaan?

  14.10.2022

  Miten auttaisin lastani saamaan kavereita ja pääsemään mukaan leikkeihin?

 • Onko kotonasi supermaistaja?

  11.10.2022

  Ruokailutilanteet voivat olla haastavia neurokirjon lapselle. Herkät aistit vaikuttavat esimerkiksi maistamiskokemukseen. Supermaistaja maistaa tiettyjä makuja ja ruokia voimakkaammin kuin muut ihmiset.

 • Armeijasta voi tulla voimaannuttava kokemus

  11.10.2022

  Kehityksellinen kielihäiriö tai adhd eivät väistämättä estä asepalveluksen suorittamista. Toimintakyvyn haasteista on hyvä kertoa avoimesti kantahenkilökunnalle ja omalle ryhmänjohtajalle.

 • Motivaatio hukassa

  7.10.2022

  15-vuotiaalla tyttärelläni on adhd. Hän on aikaisemmin käynyt mielellään koulua, ja koulu on sujunut häneltä hyvin. Yhdeksännen luokan alussa hänen on kuitenkin ollut vaikea motivoitua koulunkäyntiin. Miten voisin vanhempana auttaa tytärtämme löytämään uudestaan opiskelumotivaation?

 • Adhd-oireisten lasten ja nuorten älylaitteiden käyttöä kannattaa ohjata ja säädellä

  7.10.2022

  Parhaimmillaan digitaaliset viihdesisällöt toimivat lasten ja nuorten arjen rikastuttajina, ja pahimmillaan niihin voi muodostua arjen toimintakykyä haittaava toiminnallinen riippuvuus. Adhd-oireisilla ihmisillä on kohonnut riski digitaalisen viihteen pulmalliseen käyttöön. Täten erityisesti adhd-oireiset lapset ja nuoret tarvitsevat ohjausta ja säätelyä digitaaliviihteen kanssa. Pitää oppia toimimaan älykkäästi älylaitteilla.

 • Iloa, haasteita ja sovittelua

  7.10.2022

  Kun perheen nuorimmaisella on kehityksellinen kielihäiriö, arki on haasteellista kaikille. Äiti Susanna Jansénin mielestä kokonaisuus on silti vahvasti plussan puolella.

 • Puhetta tukevat keinot hyödyttävät tutkitusti lapsia

  7.10.2022

  Kun puhetta tukevia keinoja käytettiin viikoittain tunnin ajan, lapsilla näkyi kehitystä kommunikointitaidoissa ja monimutkaisen puheen ymmärtämisessä.

 • Syysretkelle metsään

  7.10.2022

  Nyt on hyvä aika suunnistaa yhdessä syksyiseen metsään.

 • Lasten ja nuorten yhdenvertaisuus on Aidalle tärkeää

  4.10.2022

  Aida järjesti viime vuonna eduskuntatalon portaille mielenilmaisun neuroepätyypillisten lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden puolesta. Ennen tapahtumaa hän teki 4–29-vuotiaille nepsy-lapsille ja -nuorille kyselyn, johon tuli yli sata vastausta. Toiveet koottiin terveisiksi päättäjille. 

 • Kaikille hyvä liikuntaharrastus

  30.9.2022

  Monet pienet ja isot keinot helpottavat osallistumista liikuntaryhmään, kun nuorella on kehityksellinen kielihäiriö. Tärkeitä ovat esimerkiksi selkeä ohjeistus ja toistuvat rutiinit.

 • Värikästä saippuakuplataidetta

  3.6.2022

  Saippuakuplat kiehtovat aina lapsia, ja kuplataide kiinnostaa isompiakin.

 • Seitsemän kysymystä dyspraksiasta

  3.6.2022

  Verbaali dyspraksia on motorinen puhehäiriö, joka ilmenee usein epäselvänä ja hapuilevana puheena. Lapsen puheen kehittymistä voi tukea mukavilla tavoilla myös kotioloissa, kertoo FT, logopedian yliopistonlehtori Anna-Leena Martikainen Itä-Suomen yliopistosta.

 • Ajo-opetteluun saa tukea

  3.6.2022

  Autokouluissa osataan nykyään tukea monenlaisia oppijoita. Kielen tai keskittymisen vaikeudet pystytään ottamaan huomioon myös ajo- ja teoriakokeissa.

 • Sanattomat kommunikaatiokeinot auttavat päiväkodin arjessa

  3.6.2022

  Pikapiirtämistä, tukiviittomia ja kuvia kommunikoinnin tukemiseen. Puhetta tukevat keinot hyödyttävät päiväkodissa erityisesti lapsia, joilla on kielellisiä vaikeuksia tai haasteita keskittymiskyvyssä.

 • Add on yksi adhd:n kolmesta esiintymismuodosta

  3.6.2022

  Ihmisten puheissa elää vielä termi add (Attention deficit disorder), vaikka se ei ole enää erillinen diagnoosi. Yhdysvaltalaisessa tautiluokituksessa (DSM) käsitteestä luovuttiin jo vuonna 1994. Nykyään adhd:n tarkkaamaton esiintymismuoto eli entinen add on yksi adhd:n kolmesta esiintymismuodosta.