Siirry sisältöön

Adhd:n hoito on monimuotoista ja yksilöllistä

18.10.2021
Adhd:n hoito on monimuotoista ja yksilöllistä

Millaisia lääkkeettömiä hoitomuotoja adhd:hen voidaan käyttää?

Adhd:n hoito on lapsilla ja aikuisilla monimuotoista. Siihen kuuluu aina ns. psykoedukaatio (eli potilaan ja omaisten neuvonta) ja yksilöllisesti arviotavat hoitomuodot ja tukitoimet. Hoitomuotoja ovat lääkkeet ja lääkkeettömät hoitomuodot. Lapsilla ensisijaisia ovat koulun tukitoimet sekä vanhempien ohjaus.

Lääkkeettömiä hoitomuotoja kutsutaan usein psykososiaalisiksi hoitomuodoiksi. Aikuisilla tällaisia hoitomuotoja ovat esimerkiksi psykoterapia, neuropsykologinen kuntoutus, neuropsykiatrinen valmennus ja ryhmämuotoiset kuntoutukset.

Kognitiivis-behavioraalisista yksilöpsykoterapioista on eniten tutkimusnäyttöä aikuisten adhd-oireiden lievittymisessä. Psykoterapia keskittyy tällöin tyypillisesti adhd-oireisiin, kuten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja psykiatrisiin samanaikaisoireisiin, kuten ahdistukseen.

Psykoterapiaan hakeudutaan usein Kelan tukemana. Tällöin tarvitaan psykiatrian erikoislääkärin lausunto psykoterapian tarpeesta. Potilaalle itselleen jää omavastuuosuus maksettavaksi (usein 30–50 euroa / kerta). Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapia korvataan kokonaan Kelan kautta, mutta tällöin vaikeuksien tulee olla hyvin selviä. Sairaanhoitopiirit saattavat myös antaa maksusitoumuksia erityisesti 20 kerran psykoterapioihin.

Neuropsykologinen kuntoutus toteutetaan Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Tällöin tarvitaan sekä erikoislääkärin lausunto että neuropsykologinen tutkimus, jossa on todettu kuntoutuksen tarve. Usein neuropsykologinen kuntoutus on tarpeen, jos tarkkaavuuden tai toiminnanohjauksen vaikeudet ovat niin selviä, että ne haittaavat opinnoissa tai työssä pärjäämistä.

Kuntoutuksessa keskitytään uusien, toimivampien strategioiden käyttöönottoon. Neuropsykologisesta kuntoutuksesta jää potilaalle myös itselleen maksettavaksi omavastuu, paitsi jos kuntoutus toteutetaan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.

Joillakin paikkakunnilla on mahdollista saada neuropsykiatrista valmennusta esimerkiksi sairaanhoitopiirin tai kunnan maksusitoumuksella. Neuropsykiatrinen valmennus saattaa olla sopiva kuntoutusmuoto, jos arjen hallinnan vaikeudet ovat suuria. Tämä valmennus on parhaimmillaan hyvin käytännönläheistä, arjessa tapahtuvaa kuntoutusta.

Useilla psykiatrian poliklinikoilla järjestetään ryhmämuotoisia kuntoutuksia, joissa vertaistuki on tärkeä osa taitoharjoittelun lisäksi. Kelan kautta järjestetään myös nuorille ja nuorille aikuisille Oma väylä -kuntoutusta. ADHD-liitto järjestää kursseja, ja opiskelijaterveydenhuollosta kannattaa myös kysyä mahdollisia tukimuotoja.

Kuntoutuksen kannalta on siis tärkeää pohtia yhdessä hoitavan tahon kanssa, mikä olisi juuri oikea ja tarvittava hoitomuoto kenellekin. Kaikki henkilöt eivät tarvitse kaikkia hoitomuotoja, vaan hoitojen ja tuen tarve tulee arvioida yksilöllisesti. Eri hoitomuotoja voidaan myös yhdistää.

Teksti: Maarit Virta-Jämiä, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti