Siirry sisältöön

Adhd:n oireisto voi kärjistää reaktioita ristiriitatilanteissa

9.12.2022
Adhd:n oireisto voi kärjistää reaktioita ristiriitatilanteissa

”Huomaan, että adhd-oireisena aikuisena haen suhteessani helposti konflikteja tai ajaudun suhteessa ylä- ja alamäkiin. Olen miettinyt, että mistä tämä johtuu ja liittyykö se adhd:hen?”

Hienoa, että olet tunnistanut suhteissasi toistuvan ilmiön ja olet alkanut pohtia sitä. Parisuhteen haaste ja samalla suuri mahdollisuus on saada uusia kokemuksia ja löytää ratkaisuja tai toimintatapoja itselle hankalissa tunneteemoissa.

Ristiriidat ja konfliktit kuuluvat läheisiin ihmissuhteisiin. Suhteen osapuolten tavat ilmaista itseään ja kyky sietää turhautumista ja pettymystä vaikuttavat suhteen konfliktiherkkyyteen. Itselle ominaisten reagointitapojen, luonteen ja persoonallisuuden erottaminen adhd-oireista ei aina ole helppoa. Adhd itsessään ei aiheuta konflikteja, mutta ristiriitatilanteissa sen oireisto voi kärjistää reaktioitasi tai vaikeuttaa kykyäsi säädellä tunteitasi.

Toteat hakevasi konflikteja suhteissasi. Onko kiukun ja pettymyksen tunteillesi ollut elämässäsi tilaa siten, että olet tullut niissä kuulluksi? Mikäli näitä tunteita ei ole siedetty, on ymmärrettävää, että nyt haet tilaisuuksia ilmaista niitä.

Minkälaisia malleja riitelystä olet saanut elämäsi merkittäviltä aikuisilta? Jos perheessäsi konflikteja oli paljon tai mikäli niitä ei ollut ollenkaan, on ymmärrettävää, että nyt hakeudut niihin. Konfliktihakuisuus voidaan siten nähdä yrityksenä luoda tilanteita, joissa riidat tulisivat uudella tavalla ratkaistuksi.

Suhteessa on tärkeää tulla tietoiseksi kummankin kokemuksista ja vaikeita tunteita laukaisevista tekijöistä. Kokemuksesi ylä- ja alamäistä kertoo kyvystäsi nähdä hyvätkin asiat kumppanissasi ja suhteessasi. Ajautuminen toistuviin ylä- tai alamäkiin voi kertoa adhd-oireistoon tyypillisestä impulsiivisuudesta sekä tutun ja tasaisen tylsänä kokemisesta.

Pienissä hetkissä olevan hyvän näkeminen sekä itsessä ja toisessa olevien erilaisten tunteiden tunnistaminen ja jakaminen voivat tuoda yhteiselle tielle sopivan kokoisia kumpareita ja notkoja häiritsevän voimakkaina koettujen vaihtelujen sijaan.

Teksti: Sanna Aavaluoma, pari- ja perhepsykoterapian kouluttajapsykoterapeutti, psykoseksuaaliterapeutti, kliininen seksologi, Suhteessa Oy