Siirry sisältöön

Adhd:n varhainen tunnistaminen on tärkeää

10.12.2021
Adhd:n varhainen tunnistaminen on tärkeää

Olen ymmärtänyt, että tyttöjen adhd jää usein tunnistamatta. Mistä tämä johtuu?

Tämä pitää vieläkin jossain määrin paikkansa. Tosin sekä perheet että ammattilaiset ovat aiempaa paremmin tietoisia siitä, että tyttöjen adhd ilmenee poikia useammin tarkkaamattomuuspainotteisena eli tytöillä ylivilkkausoireet eivät ole yhtä tavallisia kuin pojilla. Myös adhd-oireiset pojat, joilta motorinen yliaktiivisuus puuttuu, jäävät muita useammin diagnosoimatta tai heidän diagnoosinsa viivästyy.

Adhd-oireista ylivilkkaus ja muut niin sanotut ulospäin suuntautuneet oireet häiritsevät ympäristöä enemmän kuin vaikkapa haaveilu, vaikka ongelmat ovatkin taustaltaan samaa alkuperää.

Diagnoosin viivästyminen aiheuttaa usein sen, että tarkkaamattomalle ehtii alisuoriutumisen ja toistuvien epäonnistumisten seurauksena kehittyä itsetunto-ongelmia ja masennusoireita, eikä tunne-elämän oireiden taustatekijäksi välttämättä enää edes osata epäillä adhd:tä. Tutkimusten mukaan naisilla on näitä adhd:n psyykkisiä liitännäisoireita nuoruusiästä lähtien enemmän kuin miehillä.

Tutkimuksiin ja selvittelyihin asti päästäessä sukupuolten väliset erot ovat lapsuusiässä vähäiset. Esimerkiksi kyselylomakkeet ja muut diagnostiikkaan käytettävät menetelmät poimivat tyttöjen ja poikien erilaiset adhd-oireet kutakuinkin yhtä hyvin, eikä eri hoitomuotojen vaikuttavuudessa ole eroa sukupuolten välillä.

Liitännäisoireet voivat kuitenkin huonontaa elämänlaatua ja arjessa selviytymistä enemmän kuin itse adhd, joten tyttöjenkin adhd:n varhainen huomaaminen on todella tärkeää.

Teksti: Leena Pihlakoski, lastenpsykiatrian erikoislääkäri