Siirry sisältöön

Aikuisen adhd jää usein tunnistamatta

7.6.2021
Aikuisen adhd jää usein tunnistamatta

Miksi aikuisen adhd voi olla niin vaikea tunnistaa?

Aikuisen adhd on alidiagnosoitu, etenkin naisilla. Syitä tähän on monia, tässä muutama.

Diagnostisten kriteereiden historia

Alun perin diagnostiset kriteerit luotiin lapsia (etenkin poikia) varten, ei aikuisia. Usein aikuisten oireilu ei näy impulsiivisuutena eikä ylivilkkautena vaan ”pään sisäisenä oireiluna”. Aikuisuudessa korostuu toiminnanohjauksen vaikeudet, jotka hankaloittavat arkea ja työ- tai opiskeluelämää.

Naissukupuoli

Epäillään, että naiset ovat varsin vahvasti alidiagnosoituja. Naisilla korostuu huomattavasti enemmän tarkkaamattomuusoireet. Osa hakeutuu tutkimuksiin vasta sitten, kun aikuisena uupuu tai ei pärjääkään työ- tai opiskeluelämässä.

Hoitohenkilökunnan tietämättömyys tai osaamattomuus

Löytyy edelleen lääkäreitä, jotka luulevat, että adhd:tä esiintyy vain lapsilla. Lisäksi löytyy lääkäreitä, jotka eivät usko aikuisten adhd:hen. Kun tutkimuksiin hakeutumisessa kohtaa tällaista asennetta, matka yleensä päättyy lyhyeen.

Väärä diagnoosi

Adhd:n oireet ovat päällekkäisiä joidenkin psykiatristen häiriöiden kanssa, kuten masennus ja ahdistus. Voi olla, että vuosia oirekuvaa on hoidettu masennuksena ymmärtämättä, että taustalla onkin adhd.

Samanaikaiset (komorbidit) häiriöt

Jopa 70–80 %:lla henkilöistä, joilla on adhd, on jokin psykiatrinen ongelma samanaikaisesti. Tämä vaikeuttaa diagnostiikkaa.

Häpeä tai diagnoosin leima

Moni ihminen, jolla on adhd, on alisuoriutunut elämässään ja saattanut kuulla olevansa tyhmä tai laiska. Tämä on voinut vaikuttaa itsetuntoon, ja on kynnys tulla puhumaan lääkäriin vaikeista ja häpeällisiksi koetuista asioista.

Kompensaatiokeinot ovat peittäneet adhd-oireet

Älykkyys, hyvä muisti tai taipumus oppia asiat nopeasti voivat peittää oirekuvaa. Samoin tietyt persoonallisuuden piirteet, kuten vaativuus, tunnollisuus ja kiltteys.

Pelot lääkitystä kohtaan

Adhd:n hoidossa käytetään yleisesti stimulantteja. Niistä liikkuu paljon väärää tietoa ja henkilöllä voi olla epäluuloja lääkitystä kohtaan, mikä estää hakeutumista tutkimuksiin.

Itsehoito

Joillakin säännöllinen liikunta peittää adhd-oireita ja oirekuva tulee selvemmin näkyviin, kun liikunta syystä tai toisesta loppuu. Päihteiden käyttö voi myös peittää adhd:n oirekuvaa.

Teksti: Mika Määttä, psykiatrian erikoislääkäri