Siirry sisältöön

Markus sai apua opiskelutulkkauksesta

13.11.2018
Markus sai apua opiskelutulkkauksesta

Kommunikoinnin vaikeus voi hankaloittaa opiskelijan osallistumista täysipainoisesti oppitunnilla. Opiskelutulkkaus tuo tasa-arvoa oppimistilanteisiin ja tukee oppilaan osallistumista.

Seitsemäntoistavuotias Markus Rantala aloitti opintonsa Turun Bovallius-ammattiopistossa syksyllä 2016. Markus kuuluu TELMA-ryhmään, joka valmistaa opiskelijat työhön ja itsenäiseen elämään. Selkokielinen puhe auttaa ymmärtämään.

– Tarvitsen tukea lukemiseen, kirjoittamiseen ja kelloon eli ajanhallintaan, Markus kertoo.

Ihan opintojensa alussa Markuksella ei ollut puhetulkkia käytössään, mutta tukea ehdotettiin Markuksen luokanopettaja Sari Haleniuksen toimesta lokakuussa.

– Puhetulkki varmistaa, että opiskelija tulee ymmärretyksi ja kuulluksi erilaisissa oppimis- ja vuorovaikutustilanteissa oppilaitoksessa, työpaikoilla ja asiointitapahtumissa, Sari kertoo.

Tulkki tukee opiskelijan ääntä

Puhetulkin tehtäviin kuuluu myös ympäristön tulkkaus. Tulkki osallistuu opiskelijan kanssa jokaiseen oppiaineeseen.

– Markuksella on oma tulkkirinki, jossa on kolme tulkkia. Kaksi heistä vuorottelee säännöllisesti opiskeluviikon aikana. Kolmas tulkki toimii tarvittaessa vakinaisten tulkkien sijaisena. Opiskelijan ja ryhmän kannalta on hyvä, että läsnä ovat samat puhetulkit, jotka tuntevat opiskelijan ja ovat tuttuja myös ryhmän muille opiskelijoille, Sari selventää.

Toinen Markuksen tulkeista on Aivoliiton puhevammaisten tulkki Päivi Virtanen. Tulkin paras perehdyttäjä uuden opiskelijan kommunikointiin on opiskelijan lähipiiri.

– Opiskelutulkkauksessa puhetulkin tehtävänä on tulkkauksen kautta rohkaista opiskelijaa osallistumaan ja saamaan äänensä kuuluville keskusteluissa. Jokainen tulkattava on erilainen ja siksi tulkki saa aina oman perehdytyksen opiskelijan kommunikointiin ja kommunikoinnin apuvälineisiin, Päivi kertoo.

Tulkilla on myös tärkeä tehtävä toimia linkkinä kodin, koulun ja opiskelijan välillä, jotta tärkeä informaatio kulkee.

– Koulusta tulevat viestit kirjataan yhdessä opiskelijan kanssa hänen kalenteriinsa, jotta tieto välittyy myös kotiin, Päivi tarkentaa.

Mallinnus ja sovellukset apuna

Markuksen tapauksessa Päivi esimerkiksi mallittaa hänelle sanoja paperille tai näyttää pöydällä olevasta taulukosta kirjaimia, joista Markus itse kirjoittaa vastauksensa tehtäväkirjaan. Päivi myös lukee tekstit Markukselle, jolloin tehtävänannot on helpompi ymmärtää. Tulkki myös aina varmistaa, että asiakas on ymmärtänyt viestin sisällön.

– On helpompaa opiskella tulkin avustuksella, Markus toteaa.

Markuksella on puhetulkki käytössään vain koulussa. Kotona Markusta auttavat äiti, isä ja sisko.

– Markus sai syksyllä 2016 iPadin kommunikoinnin apuvälineeksi. Puhetulkki oli apuna iPadin käytön aloituksessa opiskelutilanteissa, Päivi kertoo.

Go talk now -kommunikointiohjelma auttaa Markusta päivittäisissä tilanteissa. Sinne on suunniteltu ja koottu kuvia ja äänitteitä häntä varten. Markuksen omasta sovelluksesta löytyy räätälöitynä muun muassa hänen esittelynsä ja oma kategoria Hesburgerissa asioimiselle.

– Kun Markukselle tulee joku uusi asia tai kiinnostuksen kohde, niin sinne voidaan lisätä ja rakentaa osio aiheelle, Päivi kertoo.

Puhetulkkaus mahdollistaa enemmän

Opiskelutulkkaus auttaa Markusta myös työelämään valmentautumisjaksoilla, jotka muuten voisivat olla hankalia hänelle.

Opettajan ei yleensä tarvitse kiinnittää erityistä huomiota opiskelijan ja tulkin työskentelyyn. Opiskelija ja puhetulkki työskentelevät työparina, kummallakin on oma tehtävänsä.

– Tulkki tukee opiskelijan työskentelyä kommunikatiivisella tasolla. Tulkkaus on myös rohkaissut Markusta osallistumaan tunnilla aktiivisemmin, Sari kertoo.

Opiskelutulkkauksesta on selvää hyötyä niin opiskelijalle itselleen kuin myös opettajalle.

– Kokemukseni tulkin käytöstä koulussa ja oppitunneilla ovat erittäin myönteisiä. Mielestäni se on opiskelijan oikeus, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen, oppimisen ja yhteiskunnassa toimimisen, Sari toteaa.

Päivi Virtanen muistuttaa lopuksi, että tulkki ei kuitenkaan ole henkilökohtainen avustaja. Opiskelijalla on mahdollisuus tarvittaessa saada sekä tulkki että avustaja. Palvelut eivät sulje toisiaan pois.

  • Teksti ja kuva: Susanna Manu