Siirry sisältöön

Miten lapsi pääsee leikkiin mukaan?

14.10.2022
Miten lapsi pääsee leikkiin mukaan?

Miten auttaisin lastani saamaan kavereita ja pääsemään mukaan leikkeihin?

Monella lapsella on pulmia sosiaalisessa kanssakäymisessä riippumatta siitä, onko diagnoosia vai ei. Aikuinen voi omalla toiminnallaan tukea erilaisin keinoin lapsen sosiaalisia taitoja.

Pieni lapsi omaksuu aikuisten mallista asioita koko ajan. Taapero seuraa, kun aikuinen esimerkiksi kastelee kukkia, lakaisee lattiaa ja haravoi. Monelle kielihäiriöisen lapsen vanhemmalle on suositeltu esteettömän viestinnän keinoja kuten tukiviittomia, kuvia, piirtämistä ja puhelaitetta. Näidenkin käytössä on oleellista mallittaminen. Lapsi ei ota niitä käyttöön yksin vaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Toiminnallisuus on tärkeää erityisesti alussa, ja parhaiten se käy leikin kautta. Lisäksi lapsia innostaa suuresti se, että kaveritkin ovat kiinnostuneita heidän keinoistaan viestiä.

Miten sitten voi tukea pienen lapsen leikkiä kavereiden kanssa? Olen itse havainnut, että ehkä tärkeintä on, että aikuinen tekee aloitteen. Kun menee pienen lapsen kanssa läheiseen leikkipuistoon hiekkalaatikolle tai keinumaan, on hyvä rohkaistua ottamaan kontaktia iellä oleviin lapsiin ja aikuisiin. Jos lapsi on varhaiskasvatuksen piirissä, voi sopia jonkun vanhemman kanssa leikkipuistotapaamisesta tai kyläilystä.

Kun pienen lapsen kanssa tekee hiekkalaatikolla hiekkakakkuja ja linnoja, mukaan tulee usein muitakin lapsia. Jos lapsi käyttää esteettömän viestinnän keinoja, esimerkiksi viittomia, on hyvä muistaa mallittaa niitä – sen verran kuin osaa. Kaikki lapset ovat niistä kiinnostuneita, erityisesti tukiviittomat kiehtovat.

Kun aikuinen kehittää ehkä jo unohduksissa olevia leikkitaitojaan, se innostaa lapsia. Kun rakennetaan intiaanitelttoja, tehdään toteemeja tai majoja, niistä kumpuaa erilaisia leikkejä loputtomiin. Myös vanhat perinteiset lääkärileikit, kotileikit ja eläintenhoitoleikit ovat omiaan saamaan lapsia aktiivisesti mukaan leikkiin. Aikuinen voi mallittaa leikissä ja erilaisten keinojen käytössä. Leikin saaminen alkuun on tärkeää. Lapsi nauttii, kun aikuinen osallistuu leikkiin.

Kun aikuinen on aloittanut leikin ja lapset ovat kiinnittyneet siihen, voi vähitellen mennä taka-alalle ja tarkkailla, tarvitaanko jossain tilanteessa aikuisen väliintuloa. Onko leikki vaarassa keskeytyä erimielisyyden takia? Eikö leikki kulje eteenpäin? Pyydetäänkö aikuista takaisin leikkiin? Joskus on pienestä kiinni, miten lapsi pääsee osallistumaan leikkiin tai toimintaan kavereiden kanssa.

Tässä esimerkki elävästä elämästä: Pikkuinen tyttö menee rantavedessä leikkivien lasten luo vihreä pallo kainalossaan. Seisoo siinä hetken, kääntyy takaisin ja menee takaisin aikuisten luo. Rantatuolissa oleva mies nousee. Selittää jotain tytölle, ja he menevät yhdessä rantaan. Mies vie tytön leikkiin mukaan. Itse nukahdan ja havahdun myöhemmin. Lapset leikkivät edelleen rannalla, tyttö mukaan lukien. Mies on siirtynyt takaisin rantatuolilleen.

Leikin iloa ja kavereita kaikille!

  • Hannele Merikoski, puheterapeutti, Aivoliitto
  • Kuva: Mostphotos