Siirry sisältöön

Nuoret tarvitsevat aikuisten yhteistyötä

9.10.2020
Nuoret tarvitsevat aikuisten yhteistyötä

Haastavia kiusaamistapauksia selvitettäessä kohdataan paljon nuoria, joilla on neurokognitiivisia erityispiirteitä. Heitä voidaan tukea monialaisella ja tiiviillä aikuisten yhteistyöllä.

Aseman Lapset ry toimii lasten, nuorten ja perheiden parissa niin ennaltaehkäisevää työtä tehden kuin vaikeitakin tilanteita ratkoen. Monenlaisten haastavien tilanteiden selvittelyssä auttaa muun muassa kiusaamiseen puuttuva K-0-toiminta.

”Merkittävän suurella osalla kiusaamistilanteissa kohdatuista nuorista on erityispiirteitä sekä haasteita jollain elämän osa-alueella. Erityispiirteet voivat olla monien huonojen valintojen taustalla ja monesti piirteet korostuvat konfliktitilanteissa”, K-0-toiminnan kouluttaja Ville Koikkalainen kertoo.

K-0-toiminnassa puututaan pitkittyneisiin ja vaikeisiin kiusaamistapauksiin. Vuosiakin jatkuneet tilanteet ovat usein paisuneet nuorten välisisistä kiistoista perheiden, koulun ja muiden nuoren lähipiiriin kuuluvien konflikteiksi.

K-0-työntekijät eivät aina etukäteen tiedä nuoren diagnooseja. Nuoreen pyritään tutustumaan puhtaalta pöydältä ja ilman ennakkoasenteita. Nuori kohdataan nuorena, jolla on ongelmia, ei ongelmanuorena. Vaikka diagnoosin saaminen voi helpottaa tilannetta, nuori ei saisi piiloutua sen taakse tai perustella sillä huonoja valintojaan.

Koulun ja vanhempien yhteinen tehtävä

Monesti hankalien asioiden kanssa jäädään yksin niin koulussa kuin kotonakin. Samanlaisten haasteiden kanssa kamppaillevat kenties sekä opettajat että vanhemmat, mutta niihin ei välttämättä haeta yhdessä ratkaisuja. Vanhemmilla on nuorestaan todennäköisesti paljon sellaista tietoa ja näkemystä, jota esimerkiksi koululla ei ole ja toisin päin. Yhteistyöllä voidaan saada aikaan hyviä tuloksia.

”Vanhan ajan koko kylä kasvattaa -ajatus toimii edelleen. Monissa tilanteissa jo se, että ihmiset tapaavat toisensa ja keskustelevat asioista, lieventää yhteentörmäyksiä ja auttaa toimimaan yhteisen tavoitteen eteen”, Ville Koikkalainen sanoo.

Tämä on huomattu myös kiusaamistapauksia selvitettäessä. Kun nuoret, heidän vanhempansa ja opettajat saadaan saman pöydän ääreen, he saavat mahdollisuuden ymmärtää konfliktin muita osapuolia. Tämä mahdollistaa myös vanhempien välisen yhteistyön, mikä parhaimmillaan näkyy nuorille esimerkiksi yhteisinä pelisääntöinä.

Klassinen tapaus lasten tai nuorten välisen konfliktin synnystä on kavereita kaipaavan lapsen epäonnistunut yritys ottaa kontaktia. Jos lapsella on puutteita sosiaalisissa taidoissa, hän saattaa yrittää mennä mukaan leikkiin epäsuotuisalla tavalla. Toiset tulkitsevat hänen yrityksensä kiusaamiseksi ja ärsyyntyvät eivätkä halua olla hänen kanssaan tekemisissä. Kun lapsi pääsee kertomaan yrityksensä tarkoitusperistä, voivat kaveritkin ymmärtää häntä paremmin.

Yksin ei tarvitse pärjätä

Opettajat ovat kovien paineiden alla, kun luokkakoot ovat suuria ja siitä huolimatta jokainen oppilas tulisi huomioida yksilöllisesti. Erilaisten oppimis- ja keskittymisvaikeuksien kanssa painiskelevat lapset ja nuoret lisäävät opettajien työmäärää merkittävästi.

”Meillä on vahva yksintekemisen kulttuuri. Sellainen ei toimi varsinkaan tukea tarvitsevan nuoren hyväksi. Opettajille tulisi olla tarjolla tukea myös koulun ulkopuolelta, vanhemmille tulisi olla tarjolla apua ja nuorta ei saisi jättää yksin”, Ville Koikkalainen sanoo.

Koulun ulkopuolinen toimija on ollut monissa konfliktitilanteissa merkittävässä roolissa. Hänellä on aikaa selvittää konfliktien todellisia syitä ja kuunnella kaikkia osapuolia tasapuolisesti ja näin ymmärtää paremmin tilanteen kokonaisuutta.

”Monet nuorten ongelmat ja konfliktit ovat alun perin lähtöisin siitä, että aikuiset eivät ole oikein osanneet olla heidän kanssaan. Oli nuori sitten erityisen ujo tai erityisen vilkas ja diagnooseilla tai ilman, tulisi nuoren ympärillä olevien aikuisten kohdata hänet yksilönä. Lisäksi nuoren kanssa toimivien tulisi tehdä tiivistä ja avointa yhteistyötä toistensa ja vanhempien kanssa”, Koikkalainen pohtii.

Aseman Lapset ry:n kehittämässä kiusaamiseen puuttuvassa toiminnassa kehitetään ja levitetään tehokkaampaa puuttumismallia kiusaamistilanteisiin. Kouluihin tuodaan nykyistä enemmän esimerkiksi nuorisotyön, perhetyön ja sovittelun osaamista. Kouluille ja perheille tarjotaan apua neuvottomuutta aiheuttaviin tilanteisiin. Vuonna 2017 aloitettua K-0-toimintaa toteutetaan tällä hetkellä Helsingissä, Järvenpäässä, Lohjalla ja Rovaniemellä. Tähän mennessä on oltu mukana selvittämässä toistasataa pitkittynyttä ja haastavaa kiusaamistapausta.

Lue lisää K-0-toiminnasta Aseman Lapset -sivustolta.

Konfliktien selvittäminen vaatii yhteistyötä

  • Yhteistyö koulun ja kodin välillä on tärkeää aina, varsinkin erityispiirteisten lasten ja nuorten kohdalla.
  • Konfliktien taustalta voi löytyä erityispiirteitä, jotka usein korostuvat haastavissa tilanteissa.
  • Konflikteja selvitettäessä on tärkeää koota osapuolet ja lähipiiri saman pöydän ääreen ja kuulla tasapuolisesti kaikkia.
  • Erityisesti pitkittyneiden koulukiusaamistapausten selvittämisessä koulun ulkopuolinen, puolueeton työntekijä on usein tärkeässä roolissa.

Teksti: Virve Liljeström, viestintäkoordinaattori, Aseman Lapset ry

Kuva: Pexels