Puheterapeutin tutkimus

1.4.2016
Puheterapeutin tutkimus

Mitä puheterapeutin tutkimuksessa tehdään?

Olemme keskustelleet neuvolassa lapsemme kielenkehityksestä. Hän todennäköisesti tarvitsee jatkossa yksilöllistä puheterapiaa. Haluaisin tietää, mitä puhe terapiatutkimuksissa tehdään? Ovatko vanhemmat mukana?

Puheterapeutin tutkimuksessa kartoitetaan lapsen vuorovaikutustaitoja ja kielellisiä taitoja. Käytettävät testit tehdään lapsen iästä riippuen leikkien tai tehtävätyyppisinä. Puheterapeutti arvioi vanhempia haastattelemalla ja seuraamalla, miten lapsi toimii vuorovaikutustilanteessa ja miten hän ilmaisee itseään. Lisäksi voidaan arvioida sanavarastoa ja kieliopillisten rakenteiden hallintaa.

Tutkimuskertoja voi olla yksi tai useampia. Lapsen näkökulmasta tilanne on mukava ja hänelle mieleinen hetki aikuisen kanssa. Tutkimustilanteessa voidaan miettiä, ovatko vanhemmat mukana osittain vai koko ajan. Vanhemmat tietävät, miten heidän lapsensa toimii parhaiten. Joillakin suoriutuminen saattaa olla parempaa, kun vanhempi ei ole paikalla ja toisilla taas parempaa, jos vanhempi on mukana. Tästä kannattaa keskustella jo aikaa varattaessa.

Lähetteen puheterapeutin tutkimukseen tekee usein neuvolan lääkäri. On myös yksityisiä puheterapeutteja, jotka tekevät tutkimuksia. Suomessa kaikki puheterapeutin ammattinimikkeellä toimivat ovat Valviran laillistamia.

Kysymykseen vastasi puheterapeutti Hannele Merikoski.

  • Kuva: Shutterstock