Tukihenkilö rohkaisee ja kannustaa itsenäistyvää nuorta

1.2.2015
Tukihenkilö rohkaisee ja kannustaa itsenäistyvää nuorta

Tukihenkilö Joni sai 22-vuotiaan Teemun innostumaan piirustuskurssista. Kokeneen tukihenkilön mielestä nuorenmiehen Aspergerin oireyhtymä ei ole syy jäädä harrasteryhmien ulkopuolelle.

Parhaillaan Teemu Hänninen perehtyy kesän Ruisrock-ohjelmaan, sillä edessä on hänen ensimmäinen festarinsa Ruissalossa. Yhdessä Jonin kanssa Teemu on pläräillyt netistä Ruisrockin esiintyjälistaa ja lippuhintoja. Odotukset ovat korkealla ja toiveissa on saada joku ystävistä seuraksi.

– Erityisesti minut on hurmannut Haloo Helsingin hyvät biisit. Jenni Vartiaisesta tykkään älyttömän paljon. Samuli Edelmann on tosi hyvä näyttelijä ja laulaja, Teemu sanoo seurattuaan suosittua Vain elämää-tv-ohjelmaa.

Festarit ja työväenopiston kuvataideryhmä ovat juuri sitä, mihin tukihenkilö rohkaisee Teemua. Aivoliiton Nuortentalossa työskentelevä Joni painottaa sosiaalipuolen pitkällä työkokemuksellaan, että nuoria kan­nattaa ohjata nykyistä enemmän pois erityissuunnasta tavallisiin harraste­ryhmiin itse kunkin kykyjen ja taito­jen mukaan. Siis sinne, missä muutkin ikätoverit ovat.

– Se parantaa nuoren itsetuntoa.

Koska itsenäisesti asuvalla Tee­mulla on hyvät sosiaaliset taidot, hänen tukemisensa on lähinnä käy­tännön virastoasioiden hoidossa auttamista. Tämä tarkoittaa vaikka­pa Kelassa tai työvoimatoimistossa asiointia yhdessä ja apua hyvin mo­nimutkaisilta vaikuttavien lomakkei­den täyttämisessä.

– Selvitän myös Teemulle jälkikä­teen, mitä mikäkin päätös tarkoittaa.

Erityisnuorelle on olennaisen tär­keää, että hänen kohdallaan varmis­tetaan, että hän saa kaikki etuudet, jotka hänelle kuuluvat, ja että hän tietää, miten ja mistä hän ne saa.

Tukihenkilöillä on itsenäistyvälle nuorelle iso merkitys. He auttavat nuoria selviytymään arjen kiperistä paikoista, normaalista arjesta sekä tukevat nuoria tekemään itse heidän omasta elämästään mielekästä.

Siinä on tärkeä rooli vapaa-ajan harrastuksilla, joita Teemulla onkin luetella pitkä lista. Teemun viihtyisäs­sä kaksiossa on esillä paljon sellaista, mikä kertoo hänen mielenkiintonsa kohteista: animea ja mangaa hylly­metreittäin, kitarat, tiikerinkuvia, ja­panilaismaisema.

Teemu kertoo hurahtaneensa ja­panilaiseen sarjakuvaan mangaan ja animaatioon animeen nuoruus­vuosinaan. Sieltä on lähtöisin hänen innostuksensa kaikkeen itämaiseen samoin kuin piirtämiseen ja kuvien tekemiseen. Uudelta piirustuskurs­silta hän on saanut uutta taitoa ja innostusta.

Itsenäistyminen tärkeää

Teemu aloitti itsenäiseen asumiseen valmistautumisen jo asuessaan Aivo­liiton Nuortentalossa, missä hänelle järjestyi ammatillinen tukihenkilö. Nuortentalon kautta järjestettävästä ammatillisesta tukihenkilöpalvelusta hyötyvät esimerkiksi itsenäistyvät tai jo itsenäisesti asuvat nuoret, joiden tuen tarve saattaa johtua kielellises­tä tai muusta neuropsykiatrisesta eri­tyisvaikeudesta.

Tukitoimet suunnitellaan aina nuoren yksilölliset tarpeet huomi­oiden, yhteistyössä esimerkiksi vi­ranomaisten ja perheen kanssa. Olennainen yhteistyökumppani on sosiaalitoimi.

Nuortentaloaikana Teemu hankki taitonsa muun muassa kodinhoitoon ja ruoanlaittoon. Tiptop olevassa keittiönurkkauksessa hän vinkkaa, miten oma koti pitää osata pitää siis­tinä, ja ruoanlaitonkin on sujuttava.

– Lähinnä teen tavallista kotiruo­kaa.

Viime syksynä Teemu sai uudek­si ammatilliseksi tukihenkilökseen Jonin, josta tuli yksi osa hänen sosi­aalista verkostoaan. Tukihenkilö pi­tää yhteyttä tarpeen mukaan myös esimerkiksi nuoren vanhempiin, sosiaalitoimeen, kouluun ja työpaik­kaan.

Teemun tavoin nuori saattaa sel­vitä pienellä tuella: he tapaavat Jonin kanssa kerran viikossa. Joku toinen taas saattaa tarvita tukihenkilöä huo­mattavasti useammin ja ehkä lopun elämäänsä.

– Tarpeet ovat tosi yksilöllisiä. Tuen tarve riippuu nuoren kyvyistä ja taidoista, Joni täsmentää.

Oman näköistä elämää

Teemun mieli palaa keväällä puutar­hatöihin, sillä hän valmistui vuonna 2012 Ammattiopisto Liviasta puutar­huriksi. Hyvää kokemusta lapsuuten­sa unelma-ammatista hän on saanut maatilan töissä. Tutun työnantajan yhteydenottoa Teemu odottaa kuin kuuta nousevaa, sillä työttömyysjak­so ei ole hänen mieleensä. Siihen hän on silti tottunut kausityöntekijänä, ja sitäkin tärkeämmiltä tuntuvat omat harrastukset ja asioinnit.

– Kaverin kanssa peruskouluaika­na ajateltiin, että olis mukava tehdä pihatöitä ihmisille, jotka tarvitsevat apua. Niin me mentiin nurmikoita leikkaamaan, ja siitä se ajatus puu­tarhurin ammatista syntyi. Kultaran­nassa olin harjoittelussa, ja työtodis­tuksessa on tasavallan presidentin ja ylipuutarhurin allekirjoitukset, nuori puutarhuri paljastaa parhaan koke­muksensa työelämästä.

Teemu tietää hyvin, millaista on ryhtyä parikymppisenä itsenäiseksi. Vaikeinta hänelle oli omien sanojen­sa mukaan luopua tutusta paikasta eli Nuortentalosta, missä olivat ys­tävätkin. Teemu klaaraa elämässään asioita melko itsenäisesti. Joni myön­tääkin, että tarkoitus on tehdä tuki­henkilöstä pikku hiljaa tarpeeton.

– Nyt olemme miettineet, mitkä ovat hänen omat motivaationsa ja halunsa. Yhdessä on ollut helppo et­siä Teemun taipumusten mukaisesti harrastukset ja tekemistä kulttuurin saralta.

Kaupungin pääkirjasto on yksi Teemun lempipaikka. Sinne hän joko kävelee tai pyöräilee useiden kilo­metrien matkan, joten hänen kun­tonsa pysyy yllä tai jopa kohenee. Varsinainen kunnonkohotus tapah­tuu silti säännöllisesti kuntosalilla ja juoksulenkeillä, joita Teemu ei jätä väliin huonollakaan ilmalla. Juoksus­ta on Jonin innoittamana tullut Tee­mulle uusi antoisa harrastus.

– Aion osallistua toukokuussa Turku City Run -tapahtumaan, hän suunnittelee.

  • Teksti: Raija Kerttula-Rantanen, freejournalisti
  • Kuvat: Vesa-Matti Väärä