Voiko tukiviittomat jättää pois?

1.2.2016
Voiko tukiviittomat jättää pois?

Kannattaako tukiviittomien käyttöä jatkaa, kun puhetta alkaa tulla yhä enemmän?

Tyttärelläni on todettu kaksi vuotta sitten vaikea-asteinen kielellinen erityisvaikeus. Hän on nyt 5-vuotias. Pu­heterapia on käynnissä, ja mielestämme tytön kehitys etenee mukavasti. Kun kuntoutus aloitettiin, hänellä oli käytössä vain muutamia sanoja, jotka olivat enemmän­kin yksittäisiä tavuja. Hän käytti myös runsaasti eleitä. Puheen niukkuuden takia meille suositeltiin silloin tu­kiviittomien opettelua ja käyttöä. Tyttö oppi viittomia nopeasti.

Kahden vuoden aikana on menty paljon eteenpäin. Hän yhdistelee sanoja ja sanavarasto on laajentunut. Puhe on edelleen epäselvää, mutta hän tekee itsensä ymmärretyksi. Kysymykseni kuuluu, kuinka pitkään tukiviittomia pitäisi vielä käyttää? Me vanhemmat koemme, ettei hän oikeastaan tarvitse niitä enää, koska sanoja tulee yhä enemmän. Hän kuitenkin itse käyttää viittomia puheen rinnalla, vaikka osaisikin jo sanoa ky­seisen sanan. Meidän oma puheterapeuttimme kannus­taa meitä edelleen jatkamaan viittomien käyttöä, mutta voiko tästä olla jonkinlaista haittaa jossain vaiheessa? Pitäisikö meidän enemmän kannustaa lasta puhumaan ja jättää viittomat pikkuhiljaa pois?

Kiitos kysymyksestäsi! Mukava kuulla, että edistystä on ta­pahtunut. Kuulostaa siltä, että olette saaneet oikeanlaista apua sopivaan aikaan. On myös positiivista, että tukiviit­tomista on tullut tytöllenne luonnollinen tapa viestiä. Tu­kiviittomat ovat varmasti olleet tärkeä tuki hänen puheen ja kielen kehitykselleen.

Moni vanhempi pohtii samaa, eli kannattaako tukiviitto­mien käyttöä jatkaa, kun puhetta alkaa tulla yhä enemmän. Olen tässä asiassa samaa mieltä kuin teidän oma puhetera­peuttinne, eli teidän kannattaa ehdottomasti jatkaa tukiviit­tomien käyttöä mahdollisimman pitkään. On mahdollista, että puhetta on viime aikoina tullut runsaasti lisää juuri sik­si, että viittomia on käytetty aktiivisesti. Tämä positiivinen kehitys saattaa edelleen jatkua. Viittomien käyttö tukee puheen ja kielen kehitystä koska se mm. auttaa lasta hah­mottamaan puhetta. Kun lapsi sekä kuulee sanan että nä­kee viittoman, se tukee oppimista ja puhuttujen sanojen omaksumista.

Viittomat eivät ole koskaan haitaksi kielen kehitykselle, vaan niillä voi ainoastaan olla positiivinen vaikutus. Kehottaisin teitä siis jatkamaan samaan malliin. Muistakaa itsekin opetella uusia viittomia aina silloin tällöin, jotta annatte tytöllenne mallin kautta mahdollisuuden op­pia uusia sekä viitottuja että puhuttuja sanoja.

Vastaajina ovat Aivoliiton puheterapeutit.

  • Kuva: Shutterstock