Arjen tukikeinot

22.11.2018
Arjen tukikeinot

Miten 3-vuotiaan kehitystä voisi tukea arjessa?

Kysyn lapsestani, jonka puheen kehitys mietityttää. Lapsi on 3-vuotias ja neuvolassa todettiin puheenkehityksen olevan viivästynyttä. En kuitenkaan tie­dä, milloin pääsemme puheterapeutin vastaanotolle, koska jonot ovat pitkiä. Lapsen puhe on erittäin epäselvää. Hän puhuu kyllä usean sanan lauseilla, mutta meillä on kotonakin vaikea ymmärtää hänen puhettaan. Hän ymmärtää melko hyvin lyhyitä lau­seita, mutta mielestäni puheen ymmärtämisen vai­keudet tulevat selkeästi esille pidemmissä lauseissa. Hän ei esimerkiksi osaa pyynnöstä laittaa tavaroita oikeille paikoilleen. Hän kuulee hyvin, mutta hänen on vaikea näyttää kuvista oikeita asioita, jos sanat muistuttavat toisiaan (kuu-suu). Tuntuu, että sanat eivät jää mieleen eikä sanavarasto kasva. Lapsi on tosi kiinnostunut kirjoista ja kotona luemmekin paljon. Mietimme, millä muulla tavalla hänen taitojaan voisi tukea arjessa?

On hyvä, että neuvolassa on jo huomattu kehityksen ole­van viivästynyttä ja että sitä tarkkaillaan. Kertomasi perus­teella kuulostaa siltä, että teette jo paljon hyviä asioita ko­tona puheen ja kielen kehityksen tukemiseksi. Esimerkiksi kirjojen lukeminen ja asioiden nimeäminen yhdessä ovat hyviä asioita. Myös se on hienoa, että tunnistatte lapsen vaikeudet puheen ymmärtämisessä ja olette huoman­neet, että hän ymmärtää paremmin, kun käytätte lyhyitä lauseita.

Näiden asioiden lisäksi esimerkiksi kuvien käyttö voisi olla teille hyödyksi. Jos haluat tulostaa kuvia eri tilanteisiin (esim. leikkiin, ulkoiluun, aamu/iltatoimia varten) niin suo­sittelen, että tutustutte Papunet-sivuston Kuvatyökaluun http://papunet.net/materiaalia. Sieltä voi helposti hakea kuvia ja tulostaa niitä juuri oman tarpeen mukaan.

Kuvia käytettäessä aikuinen puhuu normaalisti samal­la kun näyttää kuvaa, eli aikuinen sanoo esim. ”laitetaan vaatteet päälle ja mennään ulos” samalla kun näyttää ulos-kuvaa. Tällä tavalla lapsi kuulee puhutun viestin ja saa oi­kean mallin. Kuva auttaa häntä hahmottamaan puhetta. On tärkeää, että aikuinen itse käyttää kuvia, vaikka lapsi ei niitä käyttäisikään. Lapsi tarvitsee ensin mallin, jotta hän voi omaksua uusia kommunikointikeinoja.

Myös tukiviittomien käyttö tukee lapsen kielen kehitys­tä. Niiden käyttö kannattaa aloittaa mahdollisimman var­hain. Tukiviittomia käytetään samalla tavalla kuin kuviakin, eli aikuinen puhuu normaalisti ja viittoo lauseen avain­sanat. Voitte kokeilla sekä viittomia että kuvia, ja katsoa, mikä sopii teille parhaiten. Mikään keino ei poissulje toista.

Vastaajina ovat Aivoliiton puheterapeutit.

  • Kuva: Shutterstock