Tietoa isovanhemmille

1.2.2018
Tietoa isovanhemmille

On tärkeää, että myös isovanhemmat saavat tietoa lapsenlapsensa kielenkehityksestä.

Miten lapsen kielellisestä erityisvaikeudesta voisi kertoa isovanhemmille? Tuntuu, että he sivuuttavat asian eivätkä ymmärrä huoltamme lapsen kehityksestä.

Saattaa olla, että huoli oman lapsen jaksamisesta sekä lapsenlapsesta on isovanhemmille kovinkin ahdistavaa. Joissakin perheissä aiheesta on jopa vaikea keskustella. Voi olla, että isovanhemmat eivät ymmärrä vanhempien huolta lapsen kielen kehityksestä. Toisaalta isovanhemmat saattavat hätääntymällä tuoda lisää huolta vanhemmille.

Tietoa saatetaan hakea esimerkiksi internetistä tai keskustelemalla ihmisten kanssa, joilla on jotain kokemusta kielellisestä erityisvaikeudesta. On kuitenkin niin, että jokainen lapsi, jolla on kielellinen erityisvaikeus, on erilainen. Siksi olisi hyvä, jos saisi suoraa tietoa juuri oman lapsenlapsensa kehitykseen liittyvistä asioista. Vanhempien lisäksi asioista voi kertoa myös hoitava puheterapeutti.

Aivoliitto järjestää viikonloppukursseja isovanhemmille. Nämä ovat hienoja mahdollisuuksia saada vertaistukea. Voi keskustella sellaisten isovanhempien kanssa, jotka ovat samanlaisessa tilanteessa kuin hekin.

Parhaimmillaan isovanhemmat voivat tarjota suurta tukea perheelle ja erityisesti pienille lapsenlapsilleen. Myös isovanhemmat voivat opetella käyttämään viittomia tai kuvia. Tärkeintä toki on, että tarjotaan mahdollisuuksien mukaan yhdessäoloa ja kiireettömyyttä.

Vanhempien kannattaa myös toki pyytää apua isovanhemmilta. Yhdessäolo lapsenlapsen kanssa voi olla hyvinkin kallisarvoista perheiden kiireisessä arjessa. Myös isovanhemmat tarvitsevat arvonantoa siitä, että he ovat perheelle tärkeitä.

Kysymykseen vastasi puheterapeutti Hannele Merikoski.