Etäkurssille on helppo osallistua

1.3.2018
Etäkurssille on helppo osallistua

Verkossa järjestettävät kurssit kasvattavat suosiotaan. Ne tarjoavat asiantuntevaa ohjausta ja seurantaa sekä vertaistukea. Kursseja järjestetään myös perheille, joissa lapsella on kielellinen erityisvaikeus.

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät palvelut ovat kehittäneet sähköisiä palveluita nopeaan tahtiin. Tämä näkyy myös järjestöjen toiminnassa, joista yhä useampi tarjoaa kohderyhmilleen erilaisia verkkokursseja perinteisten sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssien rinnalla.

Tärkeimmät asiat sopeutumisvalmennuksessa ovat muiden perheiden tapaaminen, vertaistuen saaminen sekä yhteisöllisyys. Kurssilla samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat perheet luovat tasavertaisen ympäristön, jossa on turvallista jakaa ja kuulla muiden ajatuksia sekä kokemuksia perheen arjesta ja kielellisen erityisvaikeuden tuomista haasteista.

Sitoutuminen tärkeää

Aivoliiton fysioterapeutti Eliisa Laine on työskennellyt pitkään sopeutumisvalmennuskursseilla, jotka on suunnattu perheille, joissa lapsella on kielellinen erityisvaikeus. Nyt hän on ollut mukana Etäsope-hankkeessa yhdessä muiden järjestöjen kanssa suunnittelemassa kurssien sisältöä verkkoon.

– Verkossa tapahtuva sopeutumisvalmennus tarkoittaa sitä, että kurssin osallistujat ja ohjaajat keskustelevat ryhmävideopuheluiden ja verkkokeskustelujen avulla. Lisäksi kunkin kurssin teemaan syvennytään oheismateriaalin ja tehtävien avulla, Laine kertoo.

Kurssia ohjaavat aina kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka jakavat kurssilaisille myös tietoa ja vinkkejä. He auttavat perheitä pääsemään heidän asettamiinsa tavoitteisiin.

– Osallistuminen on helppoa ja mahdollista kotoa käsin. Näin esimerkiksi vanhempien työelämän vaatimukset eivät ole esteenä.

Kurssille osallistuvan täytyy hallita jonkin verran tietokoneen käyttöä, mutta ammattilainen ei tarvitse olla. Verkossa työskentelyyn saa hyvät ohjeet ja tarvittaessa henkilökohtaisen opastuksen.

– Tärkeää on se, että osallistuja sitoutuu olemaan mukana ja osallistuu säännöllisesti verkkotehtäviin ja -tapaamisiin, Laine korostaa.

Kursseja perheille ja nuorille

Uudet yhteiset kurssit järjestetään yli diagnoosirajojen, joten samalla kurssilla voi olla osallistujia hieman eri lähtökohdista, ja lapsilla voi olla eri diagnooseja. Perhekurssit on tarkoitettu perheille, jotka haluavat löytää työkaluja esimerkiksi vanhemmuuteen tai lapsen itsetunnon tukemiseen.

– Kurssilta on mahdollista saada apua koko perheen vuorovaikutukseen. Siellä opitaan tunnistamaan voimavaroja lisääviä asioita ja saadaan arkeen toimivia keinoja. Myös nuorille alle 30-vuotiaille löytyy omia kursseja, Laine kertoo.

Järjestöjen yhteisten kurssien lisäksi Aivoliitolla on myös omia verkkokursseja.

Mikäli lapsi on saanut diagnoosin hiljattain, voi olla hyödyllistä osallistua kurssille, jossa kaikkia perheitä yhdistää nimenomaan kielellinen erityisvaikeus.

– Näillä kursseilla saa tietoa ja vertaistukea juuri lapsen omasta diagnoosista sekä esimerkiksi tärkeitä vinkkejä puhetta tukeviin ja korvaaviin keinoihin tai vaikka liitännäishäiriöihin liittyen, Laine toteaa.

  • Teksti: Miia Suoyrjö
  • Kuva: Shutterstock