Hyvinkään yhteisöllinen malli toimii

1.1.2017
Hyvinkään yhteisöllinen malli toimii

Yhteisöllinen toiminta puheterapiassa tähtää siihen, että asiantuntijuus siirretään perheisiin, päivähoitoon ja neuvoloihin. Hyvinkäällä toiminta on ollut jo pitkään tärkeä osa varhaiskasvatusta.

Maaliskuussa tuli kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin perustettiin yhteisöllisen puheterapeutin toimi. Puheterapeutti muun muassa kiertää päiväkodeissa kouluttamassa ja konsultoimassa henkilökuntaa vuorovaikutukseen, kieleen ja puheeseen liittyvissä asioissa. Myös yhteistyö perhepalveluiden puheterapeuttien kanssa on tärkeää.

Toiminnan tavoitteena on tuoda varhaiskasvatuksen arkeen sellaisia käytännönläheisiä elementtejä, joiden avulla voidaan tukea kaikkien lasten vuorovaikutusta sekä puheen- ja kielenkehitystä. Näitä ovat esimerkiksi suujumppa sekä tukiviittomat ja kuvat. Ne sisällytetään osaksi ryhmien normaalia arkitoimintaa ja suunnitellaan lapsiryhmän mukaan.

Luistelua opeteltiin kuvien avulla.

Pillit ja pallot käyttöön

Monessa hyvinkääläisessä päiväkodissa suujumpataan koko lapsiryhmän kanssa, jolloin harjoittelu on mukavaa yhdessäoloa. Näin myös toistojen määrä saadaan helposti suureksi. Suujumppa on nivottu suurelta osin luontevaksi osaksi arkea. Esimerkiksi pilli-perjantai on käytössä useassa päiväkodissa. Silloin yhdellä tai useammalla aterialla käytetään pillejä.

Usein myös siirtymätilanteisiin ja liikuntahetkiin on yhdistetty suun motoriikan harjoittelua. Esimerkiksi käytäviä pitkin liikkuessa voidaan pitää kieltä hammasvallilla. Palloilla pomputteluun voidaan yhdistää helppoja ääntelyharjoituksia. Myös kokonaisia suun motoriikan harjoitteluun keskittyviä ryhmiä ja tuokioita pidetään paljon.

Tukiviittomien ja kuvien käyttö vuorovaikutuksen tukena on ollut tärkeää koko toiminnan ajan. Kuvien hyödyntäminen esimerkiksi toiminnanohjauksen tukena ja arjen jäsentämisessä on jo hyvin tuttua päiväkodeissa. Sen sijaan kuvien aktiivisempi käyttö vuorovaikutuksen ja viestinnän välineenä tuntuu usein suuremmalta haasteelta. Varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista on tuettu koulutusten, aktiivisen mallittamisen ja monipuolisen materiaalin avulla. Lasten innostus on silminnähtävää, kun osallisuutta tuetaan kuvien ja piirtämisen avulla. On tärkeää antaa jokaiselle mahdollisuus ilmaista itseään juuri sopivalla tavalla.

Koulutusta myös vanhemmille

Parhaimmillaan yhteisöllisen puheterapeutin toiminta varhaiskasvatuksessa tuo monia tukitoimia arkeen jo ennen yksilöllisiä kuntouttavia tukitoimia. Hyvinkäällä järjestetään säännöllisesti tukiviittomakoulutuksia sekä puheterapiaan jonottavien lasten vanhemmille että kaikille kiinnostuneille. Pienten lasten vanhemmilla on mahdollisuus osallistua myös kuvankäytön koulutukseen ja työpajaan. Vanhemmat saavat lisäksi ohjausta suun alueen ja puhemotoriikan harjoittamisesta.

Yhteisöllisen kuntoutuksen menetelmillä on mahdollista luoda toimintatapoja, joilla tuetaan yksilöllistä kuntoutumista. Kuntoutus voi olla yhteisöllistä, jos yksilöllinen puheterapia ei esimerkiksi pitkien puheterapiajonojen vuoksi onnistu. Joissakin tilanteissa yhteisöllinen puheterapia katsotaan jopa ensisijaiseksi vaihtoehdoksi.

Kuluneen vuoden aikana Hyvinkäällä on saatu erittäin hyviä kokemuksia yhteisöllisestä kuntoutuksesta, kun päiväkotiryhmän toimintaan on sisällytetty yksilöllisten kuntoutustavoitteiden mukaisia elementtejä. Toimivia ovat olleet esimerkiksi pienryhmät, joiden sisältö on suunniteltu kuntoutettavan lapsen lähtökohdista ja mukana on ollut myös tyypillisesti kehittyviä lapsia. Näin esimerkiksi kuvankäyttöä on voitu viedä heti lasten väliseen sosiaaliseen toimintaan.

Hyvien käytänteiden jakamista ja yhteisöllisen puheterapian toimintaa voi seurata uunituoreessa blogissa, joka löytyy nimellä Yhteisöllistä puheterapiaa.

  • Teksti: Taina Olkinuora, puheterapeutti, Hyvinkään kaupunki
  • Kuvat: kuvituskuva Shutterstock, muut kuvat Taina Olkinuora