Kunhan huidotaan

1.1.2017
Kunhan huidotaan

Tukiviittomat tukevat erityisesti puheen ymmärtämistä. Kun viitomme, rytmitämme puhettamme selkeämmäksi ja hitaammaksi. Tärkeintä on aikuisten malli.

1 Aloita muutamasta viittomasta

Viittominen kannattaa aloittaa niistä viittomista, jotka jo osaa. Ensimmäisellä viikolla voi käyttää joka päivä esimerkiksi muutamaa viittomaa ja lisätä määrää viikko kerrallaan. Jos niitä ei muista käyttää jonain päivänä, voi nukkumaan mennessä viittoa muutaman.

Viittomia ei tarvitse osata tismalleen oikein. Tärkeintä on, että käyttää niitä säännöllisesti erilaisissa arjen tilanteissa.

2 Näytä lapselle mallia

Lasta ei pyydetä viittomaan. Kun lapsen lähipiirin aikuiset viittovat, se tukee lapsen vuorovaikutuksen ja kielen kehittymistä. Viittomien hienous on siinä, että kaikki lapset innostuvat niistä, jos aikuiset käyttävät niitä innokkaasti. Niistä voi tulla jopa eräänlainen salakieli. Pienet lapset myös muistavat viittomat usein aikuista paremmin. Jos et itse muista, voit kysyä lapselta.

Joskus saattaa tuntua siltä, että lapsi ei katso viittomia tai omaksu niitä. Tästä huolimatta lapsi kyllä oppii ja saattaa aivan yllättäen ottaa niitä käyttöön. Viittomista kannattaa siis jatkaa sitkeästi.

Myös sisarukset ja päiväkotiryhmän lapset oppivat käyttämään tukiviittomia, jos heille näytetään riittävästi mallia.

3 Hyväksy lapsen ilmaisu

Lapsen ilmaisu, niin puhe kuin viittomat, hyväksytään aina sellaisenaan. On tärkeää, että viittomia ei korjata. Kun lapsi viittoo kissan epämääräisesti huiskasten, todetaan, että niin juuri kissa ja mallitetaan oikea viittoma.

4 Viito myös peleissä ja leikeissä

Viittomat kannattaa ottaa käyttöön myös peleissä ja leikeissä. Muistipelissä voi olla sääntö, että parin saa pitää, jos viittoo. Leikeissä voi viittoa esimerkiksi hiekkaa, ämpärin ja erilaisia eläimiä. Lauluissa viitotaan rytmikkäästi sellaisia kohtia, jotka hallitsee.

Myös pienten lasten kanssa kannattaa viittoa. Autoviittomaa voi käyttää samalla kun pomputtaa lasta sylissä laulaen ”mennään, mennään maantietä”. Lentokoneviittomalla voi lähestyä lasta liidellen ja kutittaa yllätyksellisesti. Tämän tyyliset leikit tukevat pienen lapsen aloitteentekoa. Kun aikuinen pitää leikistä taukoa, saattaa lapsi viittoa auton tai lentokoneen leikin jatkumiseksi.

Viittomien kanssa pelaaminen ja leikkiminen riippuvat lapsen iästä ja viittomataidoista.

5 Käytä ilmeitä, eleitä, liikettä ja rytmiä

Ilmeillä, eleillä, liikkeillä ja rytmillä on suuri merkitys. Lapsi suuntaa tarkkaavuuttaan hyvin helposti, kun viitotaan esimerkiksi ”katso minua”, ”olen vihainen” tai ”istu paikallasi”. Varsinkin ryhmätilanteessa voi puhua viittomien avulla ilman, että tarvitsee korottaa ääntään.

6 Jatka tukiviittomien käyttämistä

Viittomien käyttämistä kannattaa jatkaa mahdollisimman pitkään. Viittomat eivät ole koskaan haitaksi kielen kehitykselle, vaan niillä on ainoastaan positiivinen vaikutus. Niitä kannattaa siis käyttää myös silloin, kun puhetta alkaa tulla.

On tärkeää myös laajentaa sanavarastoa ja opetella uusia viitottuja ja puhuttuja sanoja. Jossain vaiheessa puhe saattaa syrjäyttää viittomistarpeen kokonaan. Joillekin tukiviittomista on hyötyä läpi elämän.

  • Teksti: Hannele Merikoski
  • Kuva: Eliisa Laine