Tietoa ja vertaistukea kursseilta

9.10.2020
Tietoa ja vertaistukea kursseilta

Erityisosaamiskeskus Suvituuli toivottaa tervetulleiksi uusille kursseilleen adhd-oireiset lapset ja autismikirjon lapset perheineen.

Erityisosaamiskeskus Suvituulessa Turun Hirvensalossa valmistaudutaan jo innokkaasti ensi vuoteen ja uusiin vieraisiin. Keskuksen tarjonta täydentyy sopeutumisvalmennuskursseilla, jotka toteutetaan yhteistyössä ADHD-liiton ja Autismiliiton kanssa.

Adhd- ja add-sopeutumisvalmennus on tarkoitettu yli 5-vuotiaille tai alakouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Lievän ja keskivaikean autismikirjon häiriön sopeutumisvalmennus on suunnattu koulua aloittaville tai alakoululaisille lapsille perheineen.

”Tämä on meille hieno uusi avaus. Olemme järjestäneet aiemmin lasten kehityksellisen kielihäiriön sopeutumisvalmennusta, mutta nyt tarjontamme lapsiperheille lisääntyy merkittävästi”, palvelupäällikkö Pekka Kankaanpää Aivoliitosta sanoo.

Aivoliiton ja Parkinsonliiton omistamaa Suvituulta uudistetaan parhaillaan vastaamaan entistä paremmin lapsiperheiden tarpeita.

"Meille on suunnitteilla muun muassa aistihuone ja uusia lasten ryhmätiloja”, Kankaanpää kertoo.

Keskus myös rekrytoi syksyn aikana työntekijöitä, joilla on adhd:n ja autismikirjon asiantuntemusta.

”Moniammatillinen tiimi tulee olemaan huippuluokkaa. Haluamme tarjota aidosti perhelähtöistä kuntoutusta, joka auttaa arjessa.”

Ohjelmaa koko perheelle

Uudet kurssit käynnistyvät tammikuussa 2021, ja ne jatkuvat ympäri vuoden. Pekka Kankaanpää kannustaa perheitä miettimään osallistumista hyvissä ajoin.

”Odotamme kurssien täyttyvän hyvin. Jos kysyntä on oikein kovaa, tarjontaa on ehkä mahdollista lisätä.”

Sisällössä on huomioitu koko perhe sisarukset mukaan lukien. Aikuisten ohjelmassa on esimerkiksi luentoja ja keskusteluja. Lapsille on omaa mukavaa leikillistä tekemistä.

Lisäksi kurssi tarjoaa pienen irtioton arjesta. Vanhemmat saavat kerrankin istua valmiiseen ruokapöytään.

Tärkeä osa antia on niin ikään perheiden keskinäinen vertaistuki.

”Suvituuli on kompakti paikka, jossa kokoontuu vain yksi perhekurssi kerrallaan. Tunnelma on siis paljon intiimimpi kuin jossakin valtavassa hotellissa tai kurssikeskuksessa. Osallistujat ehtivät hitsautua yhteen.”

Pekka Kankaanpään mukaan Aivoliiton omilla vastaavanlaisilla perhekursseilla onkin syntynyt tiiviitä verkostoja ja jopa elinikäisiä ystävyyksiä.

”Kurssin jälkeen perhe tuntee ison joukon muita samassa elämäntilanteessa olevia. Näille ihmisille voi aina soittaa ja kysyä vinkkejä.”

Käytössä paras asiantuntemus

Aivoliiton, ADHD-liiton ja Autismiliiton toiminnanjohtajat pitävät kursseja tärkeänä uutena yhteistyömuotona.

”Sopeutumisvalmennuskurssit ovat luonteva jatkumo yhteistyölle, jota olemme tehneet jo vuosia. Yhdessä tunnistamme autismikirjon, adhd-oireiden ja kehityksellisen kielihäiriön tuomat haasteet. Näin voimme huomioida kokonaisvaltaisesti lapsen tarpeita”, toiminnanjohtaja Tarja Parviainen Autismiliitosta sanoo.

Hän tähdentää, että lapsen itsensä lisäksi on ensiarvoisen tärkeää tukea vanhempia, sisaruksia ja isovanhempia. Kuntoutuksessakin on keskityttävä yhä enemmän lapsen vahvuuksiin ja kaikkeen siihen, mikä perheessä sujuu hyvin.

ADHD-liiton toiminnanjohtaja Nina Hovén-Korpela toivoo, että yhdessä kolme järjestöä tavoittavat entistä suuremman joukon ihmisiä ja että mukaan lähtee myös kokonaan uusia perheitä.

”Sopeutumisvalmennus on perheille hyvin ainutlaatuinen tilaisuus. Tämän vuoksi on tärkeää tarjota laadukas kurssi. Parhaimmillaan sen antamat kokemuksia kulkevat mukana vielä vuosienkin kuluttua”, Nina Hovén-Korpela toteaa.

Aivoliiton toiminnanjohtaja Tiina Viljanen arvioi, että perheiden kannalta paras mahdollinen asiantuntemus on kurssien käytössä. Kaikki kolme liittoa saavat kentältä jatkuvaa palautetta, jota on mahdollista hyödyntää kursseilla.

”Näin voimme tarjota entistä parempaa tukea perheille. Ehkä yhteistyömme toimii mallina muillekin toimijoille pohtia vakavasti osaamisen yhdistämistä”, hän pohtii.

Haku Kelan kautta

  • Adhd- ja add-sopeutumisvalmennuksia järjestetään ensi vuonna 16 kappaletta ja autismikirjon kursseja 7 kappaletta. Kullekin kurssille mahtuu yhteensä 8 perhettä.
  • Kurssi muodostuu kahdesta erillisestä 5 vuorokauden jaksosta, joiden välissä on noin kolmen kuukauden väli.
  • Perheet majoittuvat kurssien ajan Suvituulessa.
  • Hakemiseen tarvitaan lääkärin lähete. Varsinainen hakemus tehdään Kelaan.
  • Osallistuminen on perheille maksutonta. Kurssipäivien ajalta on myös mahdollista hakea korvausta mahdollisista ansionmenetyksistä.
  • Tarkka kurssiaikataulu ilmestyy vuoden 2020 viimeisen Verraton-lehden välissä. Tietoa on myös Aivoliiton, ADHD-liiton ja Autismiliiton verkkosivuilla ja somessa.
  • Teksti: Mari Vehmanen
  • Kuva: Eliisa Laine