"Kansakunnan hyvinvoinnin rakentaminen innostaa minua"

7.6.2021
"Kansakunnan hyvinvoinnin rakentaminen innostaa minua"

Aivoliiton uusi toiminnanjohtaja Mika Pyykkö on tehnyt pitkän uran terveys- ja hyvinvointiasioiden parissa. Hän kertoo valmistautuvansa innokkaasti seuraavaan rutistukseensa.

Elokuussa Aivoliiton toiminnanjohtajana aloittaa yhteiskuntatieteiden maisteri Mika Pyykkö. Tähän tehtävään hän siirtyy työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivan Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen johtajan paikalta.

− Olen aina ajatellut, että noin seitsemän vuoden välein tekee hyvää vaihtaa työympäristöä. Se on sekä ihmisen itsensä että työnantajan etu. Aivoliittoon hakiessani laskeskelin, että ehdin vielä tehdä ainakin yhden hyvän rupeaman työelämässä.

Mika Pyykön aiempiin työpaikkoihin ovat kuuluneet muun muassa UKK-instituutti, Sydänliitto, Terveyden edistämisen keskus, Raha-automaattiyhdistys ja Sitra. Punaisena lankana läpi uran on hänen mukaansa kulkenut kiinnostus ihmisen terveyttä ja hyvinvointia kohtaan.

− Alkujaan ajauduin vähän sattumalta terveysasioiden pariin, kun Tampereen yliopistossa valtio-opin professorinani toiminut, nyt jo edesmennyt Olavi Borg auttoi minua pääsemään töihin UKK-instituuttiin. Siitä asti minua on ajanut eteenpäin halu selvittää, miten voimme olla aidosti hyvinvointiyhteiskunta.

Pyykön mukaan todellisessa hyvinvointiyhteiskunnassa ihmisillä on mahdollisuus huolehtia itsestään ja läheisistään niin, ettei ehkäistävissä olevia haittoja, ongelmia ja sairauksia synny. Tarvitessaan he saavat tähän apua.

Yhteistyössä on voimaa

Mika Pyykkö haluaa korostaa kokonaisvaltaista, ennakoivaa ja ehkäisevää näkökulmaa myös Aivoliitossa.

− Jos hieman kärjistän, järjestökenttämme on paloitellut ihmisen turhan moneen osaan. Näen siis tehtävämme siten, että toimimme aivolähtöisesti mutta koko ihmisen elämän hyväksi.

Pyykköä kiinnostaa niin ikään ajatus aivoterveyden ymmärtämisestä yhä laajemmin.

− Aivoistahan kaikki kumpuaa − myös tunteet ja psyykkinen hyvinvointi. Aivot ovat meidän arvokkain omaisuutemme. Sydän tulee hyvänä kakkosena, ja sydänterveyden eteenhän minulla on jo ollut ilo työskennellä.

Pyykkö kertoo vannovansa ehdottomasti aidon yhteistyön nimeen niin järjestö- kuin paikallisyhdistystasollakin. Aiemmissa tehtävissään hän on esimerkiksi seurannut RAY:n näkökulmasta useiden järjestöjen muodostaman Yksi elämä -verkoston syntyä.

− Aito yhteistyö perustuu oman ja kumppaneiden ydinosaamisen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Näin toimittaessa kaikilla on vain voitettavaa. Kumppaneiden vahvuudet eivät todellakaan vie arvoa omalta vankalta osaamiseltamme.

Lisäarvo näkyväksi

Järjestöjen ehdottomasti suurin huoli liittyy Mika Pyykön mukaan toiminnan rahoitukseen. Suomen ainutlaatuisen veikkausvoittojärjestelmän jatko on parhaillaan pohdittavana ehkä vakavammin kuin koskaan aiemmin.

Hänen mielestään pelokkaan jähmettymisen sijaan paras tapa reagoida tilanteeseen on entisestään terävöittää omaa roolia. Järjestöjen on kyettävä konkreettisesti osoittamaan hyöty, lisäarvo ja vaikutukset, jotka ne yhteiskunnalle tuottavat.

− Meidän on näytettävä, miksi on perusteltua ja järkevää suunnata yhteisiä varoja toimintaamme. Tähän kykenevillä järjestöillä ei pitäisi olla mitään hätää tulevaisuudessakaan.

Samankaltaista pohdintaa on Pyykön mukaan käytävä myös paikallistasolla. Yhdistystenkin tehtävä on tuottaa lisäarvoja jäsenilleen ja ympäröivälle yhteisölle.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa vaikkapa uudenlaisten osallistumisen tapojen tarjoamista perinteisen yhdistystoiminnan rinnalla. Mukaan tarvitaan heidätkin, jotka eivät pysty ja halua ottaa heti vastaan viiden vuoden pestiä yhdistyksen hallituksessa.

Elokuussa tavataan

Jäsenistölle Mika Pyykkö haluaa sanoa, että liiton keskeisenä tehtävänä on tulevaisuudessakin pitää heidän asiaansa esillä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

− Esimerkiksi lasten kielihäiriöt tulee havaita mahdollisimman varhain, ja perheiden on ehdottomasti päästävä tarvitsemansa tuen piiriin. Mutta samalla moraalinen velvollisuutemme on miettiä, mitkä toimintakenttäämme kuuluvat ongelmat olisi mahdollista ehkäistä. Tähän pitää myös aidosti panostaa.

Uusi toiminnanjohtaja aikoo kiertää ahkerasti tutustumassa paikallistason toimintaan heti, kun koronatilanne vain tämän sallii. Pelkästään Turusta ja Suvituulesta käsin ei hänen mukaansa voi viedä eteenpäin Aivoliiton kaltaista laajaa kansalaisten yhteisöä.

− Yhteisömme on juuri niin vahva, osaava ja aikaansaava kuin siinä toimivat ihmiset ovat. Vuorovaikutuksessa on voimaa! Elokuusta lähtien siis toivottavasti tavataan. Minut saa mieluusti kutsua käymään.

  • Teksti: Mari Vehmanen
  • Kuva: Jari Härkönen