Siirry sisältöön

Armeijasta voi tulla voimaannuttava kokemus

11.10.2022
Armeijasta voi tulla voimaannuttava kokemus

Kehityksellinen kielihäiriö tai adhd eivät väistämättä estä asepalveluksen suorittamista. Toimintakyvyn haasteista on hyvä kertoa avoimesti kantahenkilökunnalle ja omalle ryhmänjohtajalle.

Asepalvelus eli puhekielessä armeija tai intti kuuluu edelleen monen suomalaisen tärkeisiin aikuistumisen merkkipaaluihin. Kutsuntakuulutus kolahtaa postitse jokaiselle nuorelle miehelle sinä vuonna, kun hän täyttää 18 vuotta. Vuosittain myös sadat nuoret naiset hakeutuvat vapaaehtoiseen asepalvelukseen.

Kehityksellinen kielihäiriö tai adhd voivat vaikuttaa asepalveluksen suorittamiseen mutta eivät suinkaan aina estä sitä. Puolustusvoimien psykiatrian ylilääkärinä aiemmin toiminut Pekka Räisänen rohkaisee nuoria avoimuuteen kielen tai keskittymisen ongelmien esiin tuomisessa.

”Asiasta on hyvä kertoa heti kutsuntojen ensimmäisessä esitietolomakkeessa. Diagnoosit ja lääkitykset on tietenkin syytä ilmoittaa, mutta myös kesken olevista tutkimuksista voi mainita lomakkeessa”, Pekka Räisänen vinkkaa.

Lomakkeessa kysytään lisäksi omaa toivetta palveluspaikasta ja -tehtävistä. Valintaperusteena kannattaa Pekka Räisäsen mukaan käyttää ennen kaikkea omaa kiinnostusta.

Seuraavaksi vuorossa on ennakkoterveystarkastus oman kunnan terveysasemalla. Myös siellä aihe kannattaa ottaa puheeksi. Lääkäri saattaa tällöin harkintansa mukaan ehdottaa esimerkiksi asepalveluksen lykkäämistä.

Varsinaiset päätökset tehdään kutsuntatilaisuuden yhteydessä. Silloin määritellään, kuuluuko nuori asepalvelukelpoisuudessa A-, B-, C- vai E-luokkaan. A ja B tarkoittavat asepalveluksen aloittamista, E palveluksen lykkäämistä 1–3 vuodella ja C vapauttamista rauhanajan asepalveluksesta.

Ei mikään maailmanloppu

Pekka Räisäsen mukaan valtaosa yksittäisistä diagnooseista ei automaattisesti estä asepalvelusta. Tärkeämpää on toimintakyky kokonaisuudessaan. Jos kutsuntoihin osallistuvalla on monenlaisia haasteita, ne yhdessä saattavat tehdä vapauttamisesta parhaan vaihtoehdon.

”Esimerkiksi adhd-lääkitys on este silloin, kun nuoren toimintakyky on riippuvainen säännöllisen lääkityksen saamisesta. Perusteena tällöin on, että asepalvelus on valmistautumista kriisiolosuhteisiin. Ja kuten Ukrainassa olemme nyt nähneet, lääkejakelu ei kriisin keskellä välttämättä toimi”, Pekka Räisänen toteaa.

Hänen mukaansa myös omalla motivaatiolla on merkitystä.

”Välillä me lääkäritkin olemme aidosti kahden vaiheilla. Silloin päätökseen voi vaikuttaa, jos nuori itse ilmaisee kovasti halua astua palvelukseen.”

Pekka Räisänen muistuttaa, etteivät palvelusluokat ole kiveen hakattuja. Elämäntilanteen ja toimintakyvyn muuttuessa palvelus saattaakin tulla myöhemmin mahdolliseksi.

”Eikä vapautus ole mikään katastrofi. Tällä hetkellä alle 70 prosenttia ikäluokan miehistä suorittaa asepalveluksen, joten missään harvojen joukossa vapautettu ei ole. Nykypäivänä aihe tuskin tulee esiin vaikkapa töitä hakiessa”, Räisänen toteaa.

Sama pätee hänen mukaansa aloitetun asepalveluksen mahdolliseen keskeyttämiseen: häpeilyyn ei ole tarvetta.

”Ensimmäiset pari viikkoa on tarkoitettukin jaksoksi, jonka aikana asepalveluksen sujumista vielä tarkastellaan. Sen kuluessa voi käydä selväksi, että on parempi vaikkapa kokeilla uudelleen hieman myöhemmin.”

Pekka Räisäsen työtoveri, neuropsykologi Ulla Boshkov huomauttaa, että kielen ja keskittymisen ongelmat voivat helpottua merkittävästi vielä pitkästi 20 ikävuoden jälkeen.

”Aivojen luonnollinen kehittyminen jatkuu edelleen nuorena aikuisena. Myös kuntoutus vaikuttaa”, Ulla Boshkov sanoo.

Terveydenhuolto tueksi

Asepalveluksen alettua avointa linjaa kannattaa yhä jatkaa.

”Kantahenkilökunnan on hyvä tietää haasteista. Tärkeä osa heidän työtään nykypäivänä on miettiä varusmiesten ja -naisten psyykkistä hyvinvointia ja jaksamista. Voi olla hyvä idea informoida myös lähintä esihenkilöä eli omaa ryhmänjohtajaa”, Pekka Räisänen sanoo.

Palveluspaikan terveysasema on niin ikään tärkeä apu. Terveydenhuolto voi kutsua kokoon laajan neuvottelun nuoren tueksi.

”Varuskunnissa työskentelee lääkäreiden lisäksi psykiatrisia sairaanhoitajia, sosiaalikuraattoreita ja sotilaspappeja. He kaikki voivat toimia keskusteluapuna. Jutella voi siitäkin, jos ryhmäytyminen palvelustovereiden kanssa tuntuu hankalalta.”

Pekka Räisänen muistuttaa, että isoon joukkoon mahtuu aina monenlaisia persoonia ja kommunikoijia. Painetta olla puhelias koko tuvan hauskuuttaja ei siis tarvitse tuntea.

Tehtävät puolustusvoimissa myös muuttuvat muun maailman mukana. Tulevaisuuden kybersotilas saattaa toimia yksin tietokoneen ääressä.

Palveluksen teoriaosioissa nuori voi omatoimisesti hyödyntää samoja tekniikoita, jotka ovat auttaneet muissa opinnoissa: mind mapeja, avainsanalistoja ja niin edelleen. Ylipäänsä Pekka Räisänen ja Ulla Boshkov kannustavat uteliaisuuteen ja avoimeen mieleen.

”Uusi tilanne on myös mahdollisuus. Vaikka arjessa nuori olisi tottunut olemaan koululuokan heikoin oppija, metsäleirillä hän saattaakin olla täysin elementissään. Asepalveluksesta voi lopulta tulla voimaannuttava kokemus, joka kantaa pitkään.”

 • Teksti: Mari Vehmanen
 • Kuva: 123RF

 

Lisää aiheesta

 • Korkeakoulu kuuluu kaikenlaisille oppijoille

  9.12.2022

  Kielen tai keskittymisen ongelmiin saa lain mukaan apua korkeakouluopinnoissa. Omaa opiskelua edistävistä vapaamuotoisista järjestelyistä voi keskustella kurssien vetäjien kanssa.

 • ”Juliette näytti heräävän pitkästä horroksesta”

  9.12.2022

  Ansku Kettunen yritti pitkään löytää adhd-oireiselle tyttärelleen apua. Sen saaminen vei paljon pitempään ja vaati raskaampia vaiheita kuin hän olisi ikinä osannut kuvitella.

 • Adhd-oireisten lasten ja nuorten älylaitteiden käyttöä kannattaa ohjata ja säädellä

  7.10.2022

  Parhaimmillaan digitaaliset viihdesisällöt toimivat lasten ja nuorten arjen rikastuttajina, ja pahimmillaan niihin voi muodostua arjen toimintakykyä haittaava toiminnallinen riippuvuus. Adhd-oireisilla ihmisillä on kohonnut riski digitaalisen viihteen pulmalliseen käyttöön. Täten erityisesti adhd-oireiset lapset ja nuoret tarvitsevat ohjausta ja säätelyä digitaaliviihteen kanssa. Pitää oppia toimimaan älykkäästi älylaitteilla.

 • Kaikille hyvä liikuntaharrastus

  30.9.2022

  Monet pienet ja isot keinot helpottavat osallistumista liikuntaryhmään, kun nuorella on kehityksellinen kielihäiriö. Tärkeitä ovat esimerkiksi selkeä ohjeistus ja toistuvat rutiinit.

 • Ajo-opetteluun saa tukea

  3.6.2022

  Autokouluissa osataan nykyään tukea monenlaisia oppijoita. Kielen tai keskittymisen vaikeudet pystytään ottamaan huomioon myös ajo- ja teoriakokeissa.

 • Nuori tarvitsee tukea hahmottamisen ongelmiin

  11.3.2022

  Nuoren ei kannata jäädä yksin etsimään ratkaisuja hahmottamisen pulmiin. Nuorten Hahmola -hanke etsii keinoja antaa tukea herkässä ja tärkeässä elämänvaiheessa.

 • Etäopetus ja digitaaliset oppimisympäristöt toisen asteen opinnoissa

  18.10.2021

  Etäopetus ja opiskelun digitalisoituminen ovat tuoneet haasteita viimeisen puolentoista vuoden aikana niin opiskelijoille kuin opetushenkilöstöllekin. Etäopetukseen on liitetty eriarvoistumista, oppimistulosten heikentymistä ja hyvinvointivajetta. Mukaan mahtuu myös lukuisia onnistuneita oppimiskokemuksia.

 • Taru saa taiteesta vapautta ja rauhaa

  18.10.2021

  Taru Hirvonen on rakastanut piirtämistä ja maalaamista pienestä pitäen. Taiteen avulla hän pystyy ilmaisemaan itseään silloinkin, kun sanat tuntuvat hankalilta.

 • Adhd on riskitekijä syrjäytymiselle

  7.6.2021

  On hyvin tavallista, että adhd-oireisilla lapsilla ja nuorilla on jonkinlaisia vaikeuksia kotona, koulunkäynnissä, kaverisuhteissa ja harrastuksissa. Nämä haasteet ovat seurausta adhd:n ydinoireista ja kuuluvat adhd:n normaaliin oirekuvaan.

 • Kolumni: Koronakoulun vuosi

  11.12.2020

  Tämä kouluvuosi on ollut monella tapaa poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. Oppilaat ja heidän huoltajansa, opiskelijat ja opettajat ovat olleet uuden edessä. Miten tämä kaikki on vaikuttanut meihin – mitä olemme oppineet?