Siirry sisältöön

Kolumni: Etäopetus – haaste ja mahdollisuus

5.6.2020
Kolumni: Etäopetus – haaste ja mahdollisuus

Tämän kevään etäopetus on aiheuttanut haasteita niin opettajille kuin oppilaillekin. Etäopetus on tarjonnut paljon myös uusia mahdollisuuksia ja opittavaa tulevaisuutta varten.

Mielenkiintoinen etäopetuskokeilu on takana. Osalle lapsista ja nuorista se on ollut suuri haaste, osalle upea mahdollisuus. Tein kyselyn etäopetuksesta ja sain toistatuhatta vastausta niin rehtoreilta, opettajilta kuin huoltajiltakin. Etäopetus on toteutunut eri tavoin. Sitä pidetään kuitenkin pääosin hyvänä opetuksen muotona.

Etäopetukseen liittyy paljon huomioitavaa. Jokaisen oppijan kohtaaminen on tärkeää. Opettajan on saatava yhteys oppilaaseen – vaikka huoltajan avulla. Etäopetus on kodin ja koulun yhteistyötä. Opettajalle on luontaista kysellä jokaisen oppijan kuulumisia ja tuntemuksia opeteltavista asioista. Opettajan on tiedettävä, ovatko asiat opittu vai oppimatta esimerkiksi tukitoimien vähäisyyden takia. Tekniikkavälitteiseen oppimiseen on aina linkitettävä myös oppimisen tuki kuten lähiopetuksessakin. Kodin tukea tarvitaan myös opettajan tuen lisäksi.

Opetuksen voi toteuttaa moninaisesti liveyhteyksillä ja tallenteilla sekä linkkien päässä olevilla toisten opettajien aiemmin tekemillä materiaaleilla. Opettajan tehtävänä on arvioida, mitä materiaaleja milloinkin on hyvä käyttää. On myös huomattava, että pelkkien tehtävälistojen lähettäminen oppijoille ja tehtävien vastaanottaminen ei ole opetusta – ei lähiopetusta eikä etäopetusta. Kun kyse on opetuksesta, on saatava opetusta. Etäopetuksen oppituntien keston ei tarvitse olla sama kuin lähiopetuksessa, koska lähiopetusta ei suoraan voi siirtää etäopetukseksi.

Oppilaat, joiden tuen tarve liittyy ympäristötekijöihin, hyötyvät etäopetuksesta. Näitä ovat esimerkiksi aistiherkät ja tarkkaamattomat oppijat. Kun oppimisympäristön saa kotona muokattua mieleisekseen, voi keskittyä itse aiheeseen, ei oppimista häiritseviin ärsykkeisiin. Koulukiusatut oppilaat näyttävät myös hyötyvän etäopetuksesta. Kun on turvallinen ympäristö, ei tarvitse olla valmiustilassa, vaan saa keskittyä oppimiseen.

Perusopetuslaki tunnistaa lähi-, koti- ja sairaalaopetuksen, mutta ei etäopetusta. Nyt on aika pohtia etäopetuksen hyötyjä ja haittoja ja saada lakiin etäopetusmahdollisuus. Niin huoltajat, oppijat kuin opettajatkin kaipaavat etäopetusta edes osittain myös jatkossa. Etäopetuksen toteuttamiseen on saatava minimilaatukriteerit, jotta siitä voi tulla yksi opetuksen muodoista.

Teksti: Erja Sandberg, kasvatustieteen tohtori, erityispedagogi

Kuva: Pexels

 

Lisää aiheesta