Siirry sisältöön

Nuori tarvitsee tukea hahmottamisen ongelmiin

11.3.2022
Nuori tarvitsee tukea hahmottamisen ongelmiin

Nuoren ei kannata jäädä yksin etsimään ratkaisuja hahmottamisen pulmiin. Nuorten Hahmola -hanke etsii keinoja antaa tukea herkässä ja tärkeässä elämänvaiheessa.

Nuoruus on itsenäistymisen ja oman identiteetin etsimisen aikaa. Tässä iässä hahmottamisvaikeuksia voi olla erityisen vaikea hyväksyä. Ongelmat tekee ehkä mieli peittää niin kavereilta kuin aikuisiltakin.

”Nuoruuteen kuuluu olennaisesti halu olla osa ryhmää. Muista samanikäisistä ei tee mieli erottua ainakaan erilaisena oppijana”, hankekoordinaattori Suvi Ylönen Nuorten Hahmola -hankkeesta toteaa.

Viime vuonna alkanut hanke tarjoaa nuorille työkaluja hahmottamisen ongelmien käsittelemiseen. Suvi Ylösen mukaan nuoret ovat tähän asti jääneet helposti tuen ulkopuolelle.

Monesti hahmottamisen pulmat alkavat tulla esiin nimenomaan nuoruusvaiheessa, kun tarve suunnitella ja ohjata omaa toimintaa kasvaa.

”Koulunkäynti muuttuu vaativammaksi. Enää ei olekaan yhtä tuttua turvallista luokkaa ja opettajaa. Lukujärjestyksen ja jo pelkän ison koulurakennuksen ja piha-alueen hahmottaminen voi tuottaa vaikeuksia”, Suvi Ylönen mainitsee.

Eräs tärkeä aikuisuuden merkkipaalu eli ajokortti voi jäädä suorittamatta hahmottamisen ongelmien vuoksi, mikä on monelle kipeä paikka.

”Pojille voi olla erityisen vaikea myöntää, että asevelvollisuus tuottaa ylivoimaisia pulmia. Oikeastaanhan koko armeija-aika on sarja erilaisia hahmottamistehtäviä: pura ja kokoa ase, petaa sänky millintarkasti, hahmota suuntia ja etäisyyksiä maastossa ja niin edelleen.”

Vertaistukea ja tietoa

Pulmien peittely voi johtaa esimerkiksi opinto- ja uravalintoihin, jotka eivät tunnu omilta. Itsetunto ja -arvostus saattavat kadota vuosiksi.

”Moni käsittelee vasta aikuisena nuoruusvuosien tunteita, ettei kukaan ymmärtänyt tai ettei kellään ollut samanlaisia ongelmia. Nuori voi kokea olevansa hirvittävän yksin, vaikka todellisuudessa moni käy läpi aivan samoja ajatuksia”, Suvi Ylönen sanoo.

Eräs Nuorten Hahmola -hankkeen tavoite onkin tuoda nuoria toistensa luo vertaistuen piiriin. Parhaillaan netissä on auki anonyymi kysely, johon nuoret toivotetaan mukaan kertomaan elämästään, somenkäytöstään ja mahdollisista hahmottamisen pulmistaan.

Suvi Ylösen mukaan suunnitteilla on lisäksi esimerkiksi hahmottamistVaikka hankkeen varsinaiseksi kohderyhmäksi on määritelty 15−19-vuotiaat, materiaalit ovat kaikkien kiinnostuneiden käytössä. Hanke on jatkoa vastaavanlaisille lasten ja työikäisten aikuisten hahmottamisvaikeuksiin keskittyneille hankkeille.

Aikuisille on jo verkossa tarjolla maksuton Hahmolaoppimisympäristö, jossa voi tehdä erilaisia hahmottamisharjoitteita. Samanlainen ympäristö aiotaan luoda myös nuorille ja käyttää tehtävissä esimerkkeinä heidän arjessa kohtaamiaan tilanteita.

Nuorten Hahmolan toteuttavat yhdessä Niilo Mäki Instituutin kanssa muun muassa ADHD-liitto, Aivoliitto, Autismiliitto, Erilaisten oppijoiden liitto ja Suomen CP-liitto. Suvi Ylönen toivoo, että hanke voisi ennen kaikkea tehdä hahmottamisen ongelmista yhä arkipäiväisemmän asian.

”Mitä paremmin nuori itse on sinut asian kanssa, sitä vähemmän hahmottamisen ongelmat häntä määrittävät. Avoin puhe on paras keino vastata ympäristömme koko ajan kasvaviin vaatimuksiin.”

Suvi Ylönen huomauttaa, ettei hahmottaminen ole mikään joko tai -taito. Meistä jokainen sijoittuu johonkin kohtaan hahmottamisen janalla vahvuuksineen ja haasteineen.eemainen pakohuonepeli. Sitä pelaamalla nuoret voisivat konkreettisesti jakaa kokemuksiaan siitä, mikä tuntuu helpolta ja mikä taas hankalalta. Hanke tarjoaa tietoa ja työkaluja myös ammattilaisille, järjestötoimijoille ja vanhemmille.

”Tavoitteena olisi saada sisältöjä mukaan toisen asteen opintoihin. Aiheesta kiinnostuneiden kannattaa tilata hankkeen uutiskirje”, Suvi Ylönen vinkkaa.

 • Teksti: Mari Vehmanen
 • Kuva: Mostphotos

 

Lisää aiheesta

 • Korkeakoulu kuuluu kaikenlaisille oppijoille

  9.12.2022

  Kielen tai keskittymisen ongelmiin saa lain mukaan apua korkeakouluopinnoissa. Omaa opiskelua edistävistä vapaamuotoisista järjestelyistä voi keskustella kurssien vetäjien kanssa.

 • ”Juliette näytti heräävän pitkästä horroksesta”

  9.12.2022

  Ansku Kettunen yritti pitkään löytää adhd-oireiselle tyttärelleen apua. Sen saaminen vei paljon pitempään ja vaati raskaampia vaiheita kuin hän olisi ikinä osannut kuvitella.

 • Armeijasta voi tulla voimaannuttava kokemus

  11.10.2022

  Kehityksellinen kielihäiriö tai adhd eivät väistämättä estä asepalveluksen suorittamista. Toimintakyvyn haasteista on hyvä kertoa avoimesti kantahenkilökunnalle ja omalle ryhmänjohtajalle.

 • Adhd-oireisten lasten ja nuorten älylaitteiden käyttöä kannattaa ohjata ja säädellä

  7.10.2022

  Parhaimmillaan digitaaliset viihdesisällöt toimivat lasten ja nuorten arjen rikastuttajina, ja pahimmillaan niihin voi muodostua arjen toimintakykyä haittaava toiminnallinen riippuvuus. Adhd-oireisilla ihmisillä on kohonnut riski digitaalisen viihteen pulmalliseen käyttöön. Täten erityisesti adhd-oireiset lapset ja nuoret tarvitsevat ohjausta ja säätelyä digitaaliviihteen kanssa. Pitää oppia toimimaan älykkäästi älylaitteilla.

 • Kaikille hyvä liikuntaharrastus

  30.9.2022

  Monet pienet ja isot keinot helpottavat osallistumista liikuntaryhmään, kun nuorella on kehityksellinen kielihäiriö. Tärkeitä ovat esimerkiksi selkeä ohjeistus ja toistuvat rutiinit.

 • Ajo-opetteluun saa tukea

  3.6.2022

  Autokouluissa osataan nykyään tukea monenlaisia oppijoita. Kielen tai keskittymisen vaikeudet pystytään ottamaan huomioon myös ajo- ja teoriakokeissa.

 • Etäopetus ja digitaaliset oppimisympäristöt toisen asteen opinnoissa

  18.10.2021

  Etäopetus ja opiskelun digitalisoituminen ovat tuoneet haasteita viimeisen puolentoista vuoden aikana niin opiskelijoille kuin opetushenkilöstöllekin. Etäopetukseen on liitetty eriarvoistumista, oppimistulosten heikentymistä ja hyvinvointivajetta. Mukaan mahtuu myös lukuisia onnistuneita oppimiskokemuksia.

 • Taru saa taiteesta vapautta ja rauhaa

  18.10.2021

  Taru Hirvonen on rakastanut piirtämistä ja maalaamista pienestä pitäen. Taiteen avulla hän pystyy ilmaisemaan itseään silloinkin, kun sanat tuntuvat hankalilta.

 • Adhd on riskitekijä syrjäytymiselle

  7.6.2021

  On hyvin tavallista, että adhd-oireisilla lapsilla ja nuorilla on jonkinlaisia vaikeuksia kotona, koulunkäynnissä, kaverisuhteissa ja harrastuksissa. Nämä haasteet ovat seurausta adhd:n ydinoireista ja kuuluvat adhd:n normaaliin oirekuvaan.

 • Kolumni: Koronakoulun vuosi

  11.12.2020

  Tämä kouluvuosi on ollut monella tapaa poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. Oppilaat ja heidän huoltajansa, opiskelijat ja opettajat ovat olleet uuden edessä. Miten tämä kaikki on vaikuttanut meihin – mitä olemme oppineet?