Siirry sisältöön

Kolumni: Tukea voi saada myös toisen asteen opintoihin

9.10.2020
Kolumni: Tukea voi saada myös toisen asteen opintoihin

Uuden lukiolain myötä jokaisella opiskelijalla on oikeus saada tukea oppimiseensa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kannustaminen ja osaamisen huomioiminen on tärkeää.

Opiskelujen alkaessa on hyvä kiinnittää huomio toisen asteen opintoihin ja jokaisen nuoren etenemisen mahdollisuuksiin. Olipa kiinnekohta sitten ammatilliset opinnot tai lukio-opinnot, jokaisen nuoren tulee saada tarvitsemansa tukitoimet myös toisella asteella.

Uuden lukiolain (714/2018) myötä jokaisella opiskelijalla on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti opetushenkilöstön yhteistyönä. Laissa mainitaan erikseen kielelliset erityisvaikeudet ja muut oppimisvaikeudet tukitoimien perusteina. Tuen tarvetta tulee arvioida heti lukio-opintojen alussa ja myös myöhemmin opintojen edetessä.

Huomaa, että opiskelijan tulee itse pyytää tukitoimien kirjaamista henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, HOPS:iin. Tämä voi olla uutta perusopetuksen jälkeen, missä lakisääteisesti opettajan vastuulla on kirjata tarvittavat tuen muodot pedagogisiin asiakirjoihin.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) on pykälä opiskelijan oikeudesta erityiseen tukeen. Mikäli opiskelija oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai jonkun muun syyn takia tarvitsee säännöllistä ja pitkäaikaista oppimisen ja opiskelun tukea osaamistavoitteiden ja tutkinnon saavuttamiseksi, on hänellä oikeus saada suunnitelmallista pedagogista tukea ja erityisiä opetukseen ja opiskeluun liittyviä järjestelyjä.

Tuen tarkoituksena on edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta. Tuen konkreettiset muodot tulee kirjata lakisääteiseen henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan, HOKS:iin.

Oppimiseen liittyy vahvasti tarkkaavaisuus. Jos opiskelijan on hankala keskittyä kuuntelemaan opetusta ja tekemään tehtäviä, oppiminen ja opintojen eteneminen voi hankaloitua nopeasti toisen asteen koulutuksessa.

Keskittymisen tukitoimia tulee hyödyntää jokaisen aineen- ja ammattiopettajan taholta. Oppituntien suunnitteleminen tukea tarvitsevien opiskelijoiden kannalta on ensiarvoisen tärkeää. Opiskelutaitojen harjaannuttaminen ja opiskelustrategioiden opettaminen on usein hyödyllistä osana pedagogisia tukitoimia.

Oppitunnin pilkkominen sopiviin osiin välillä toimintaa vaihtaen on tarkkaavuuden kannalta perustavanlaatuinen pedagogisen tuen muoto. Tarkkaavuusjärjestelmään ja hyvään vireystilaan tarvitaan liikkeellä aktivointia oppimistilanteen aikana.

Jokaisen opettajan ja ohjaajan tuleekin pohtia miten ja millaisen liikkeen hän mahdollistaa tunneillaan. Myös ohjeiden antamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Opiskelijan tarkkaavuus kohdentuu paremmin lyhyisiin ja selkeisiin ohjeisiin visuaalisen tai toiminnallisen tuen kanssa.

Kannustus, osaamisen kehittymisen huomioiminen ja onnistumisten kokemusten sanoittaminen ovat tärkeitä elementtejä vahvuusperustaisessa tuessa ja ne ovat yhteydessä myös opiskelijan sisäiseen motivaatioon.

Teksti: Erja Sandberg, kasvatustieteen tohtori, erityispedagogi
Kuva: Mostphotos

 

Lisää aiheesta