Liikunta yhdistyksissä

Aivoliiton jäsenyhdistyksissä harrastetaan monipuolista liikuntaa pääsääntöisesti vertaisohjaajien kannustamana. Suosituimpia lajeja ovat boccia, kuntosali, tuolijumppa ja vesivoimistelu. Lisäksi yhdistykset tarjoavat liikkumisen paikkoja mm. retkien ja lomatoiminnan muodossa sekä paikallisissa tapahtumissa. Liikunta houkuttelee mukaan toimintaan!

Yhteistyötä tehdään muun muassa alueen muiden järjestöjen ja oppilaitosten sekä kuntien kanssa. Suosittu tapahtumapäivä on 10.5., jolloin vietetään valtakunnallista Unelmien liikuntapäivää ja joka on myös kansainvälinen AVH-päivä.

Yhdistyksissä on nimettyjä liikuntavastaavia, jotka koordinoivat liikuntatoimintaa ja osa heistä toimii myös liikunnan vertaisohjaajana. Liikuntavastaava on tärkeä linkki Aivoliittoon, joka tukee toimintaa muun muassa koulutuksilla, materiaalin tuottamisella ja ajankohtaisten asioiden viestimisellä.

Jokaisen yhdistyksen kannattaa nimetä liikuntavastaava. Myös kerhot voivat nimetä oman liikuntavastaavan, jotta tiedotteet ja uusi materiaali saavuttavat varmuudella myös kerhojen osallistujat. Kun uusia liikuntavastaavia tulee tai liikuntavastaava vaihtuu, on tärkeä tuoda asia tiedoksi toimistoassistentti Linda Lindroosille.

 

Aiheeseen liittyvät