Föreningen i rörelse material på svenska

Idéer, gemensam aktivitet och en inspirerande atmosfär!

Motion är en central verksamhet i allt flera Hjärtföreningar. Mer än 15 000 motionärer deltog regelbundet i Hjärtföreningarnas motionsgrupper under år 2017. Det kan vara intressant att stanna upp då och då, se närmare på föreningens aktuella motionsverksamhet och komma på mindre eller större idéer för att utveckla verksamheten under de kommande åren. Men det är också möjligt att dagens verksamhet är precis lagom med tanke på föreningens resurser och verksamhetens tyngdpunkter.

Genom projektet Föreningen i rörelse (Liikkuva yhdistys) 2017-2018 har Hjärtförbundets, Hjärnförbundets, Diabetesförbundets, Andningsförbundets och Cancerorganisationens lokalföreningar hjälpt till att kartlägga sin motionsverksamhet och upptäcka sånt som eventuellt kunde utvecklas.

Varför är det viktigt att utvärdera dagsläget för motionsverksamheten?

En utvärdering av dagsläget för motionsverksamheten

 • underlättar beslut om motionsverksamheten (styrelsen, motionsansvariga, aktiva motionärer)
 • är nyckeln till motionsarbete och utveckling på lång sikt
 • erbjuder föreningens motionsaktiva verktyg och kanaler att agera lokalt och utnyttja sina starka sidor
 • förtydligar arbetsfördelningen i föreningarna
 • öppnar en kanal för idéutbyte mellan övriga aktörer i regionen
 • stärker föreningarnas kunnande
 • underlättar samarbetet mellan organisationerna och övriga hälsofrämjande påverkare samt kommuner
 • stärker frivilligverksamheten och stödjer medlemsvärvningen

Hur kör man igång?

Varje hjärtförening kan själv utvärdera läget för sin motionsverksamhet. Nedan beskrivs några punkter för en lägesbedömning

1. Förklara för din föreningsordförande att du gärna vill göra en kartläggning av motionsverksamhetens dagsläge.

2. Ta idén till föreningens styrelsemöte, presentera er plan och engagera hela styrelsen.

3. Kom överens om vem som fortsätter med kartläggningen i föreningen;

 • fastställ vem som fyller i utvärderingsblanketterna (elektroniskt, utskrift), t.ex. alla styrelsemedlemmar, motionsansvariga/motionsombud, instruktörer för motionsgrupper (kamratgruppledare och professionella instruktörer)
 • ifyllnad och returnering av utvärderingsblanketter samt tidpunkt för returnering
 • sammanställning av resultat/sammandrag (Excel och utskrift)
 • presentation av resultaten på styrelsens sammanträde (flik i sammandraget)
 • hela tidtabellen för utvecklingsarbetet

4. När resultaten presenterats får styrelsen besluta om eventuella fortsatta planer och utvecklingsuppdrag (ifylls elektroniskt, utskrift), verkställandet, hur verkställandet av planerna följs upp och när nästa lägesöversikt av motionsverksamheten ska genomföras.

5. Skriv ett PM över ärendet (utskrift och elektroniskt ifyllt)

Idéer och material för att stärka motionsverksamheten finns i handboken Liikkuva yhdistys. Liikuntatoiminnan vuosikello, Föreningens motionsverksamhetsplan och budget samt Medlemsenkät för att utveckla föreningens motionsverksamhet kan bidra till en långsiktig planering.

Du får hjälp av Hjärnförbundets motionsexpert Virpi Lumimäki, p. 040 737 5879, Enable JavaScript to view protected content..

Länkarna öppnas i Dropbox, välj Download upptill i högra hörnet för att spara filen på din dator.

Instruktören i Föreningen i rörelse hjälper till - trevligare tillsammans

Ibland kan det kännas bättre och nyttigare att göra en lägesbedömning av föreningens motionsverksamhet tillsammans med någon annan. För ändamålet finns utbildade instruktörer inom projektet Föreningen i rörelse, och flera utbildas kontinuerligt. De hjälper föreningarna i olika skeden av självutvärderingsprocessen. Föreningen och den gästande instruktören kommer gemensamt överens om hur mycket instruktören medverkar.

Tanken är att instruktören handleder och hjälper föreningen att själv göra lägesbedömningen om den egna motionsverksamheten. Instruktören är utomstående och medverkar inte i utvärderingen. Det är viktigt att komma överens med föreningens styrelse på förhand om instruktörens uppgifter i processens olika skeden. Då är alla medvetna om sina egna uppgifter.

En utvärdering av föreningens motionsverksamhet ger ny energi -video

Motionsansvarig Satu Kokko -video

Material