Tukea jäsenten ja toimintaa kaipaavien tavoittamiseen

Poikkeusaikana yhdistysten toiminta on uuden edessä, kun kasvokkaiset tapaamiset ovat hankalia. Joissain tilanteissa toimintaa voidaan järjestää etäyhteyksillä, esimerkiksi vertaisryhmä voi kokoontua videoneuvottelusovelluksen avulla. Perehdytämme mielellämme ryhmänohjaajia verkossa toimivan ryhmän vetämiseen.

Kaikkia keskustelua kaipaavia ei kuitenkaan tavoiteta etäyhteyksillä, joissain tilanteissa paras tapa on soittaa puhelimella. Osassa yhdistyksiä vapaaehtoiset ovat soittaneet jäsenille, joita ei tavoiteta sähköisesti. Se on arvokas sekä vaativa tehtävä, johon tarjoamme mielellämme tukea. Esimerkiksi vertaistukihenkilöitä ja -perheitä voidaan perehdyttää tekemään puheluita.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, kun pohditte puheluita jäsenille tai vertaisryhmän ohjaamista verkossa. Katsotaan yhdessä, millaisesta tuesta te vapaaehtoiset voisitte hyötyä tehtävässänne!

Vinkkejä verkkoryhmän ohjaamiseen

Kokosimme ohjeet verkkoryhmien perustamisen tueksi. Ohjeet sisältävät vinkkejä Microsoft Teamsin käyttöönottoon, verkkotapaamisen järjestämiseen ja tapaamisten sisältöjen suunnitteluun. Ohjeet ovat pdf-muodossa ja niitä voi käyttää sähköisesti, mutta tarvittaessa myös tulostus onnistuu helposti. Ohjeet ovat saavutettavassa muodossa.

Tietoa vertaistukijoille

Korona-aika on vaikuttanut myös vertaistukihenkilöiden tekemään vapaaehtoistyöhön monella eri tavalla. Vallitseva tilanne voi aiheuttaa tuettaville monenlaista huolta ja yksinäisyyttä, johon vertaistukijan on yksin vaikea vastata.

Olemme koonneet AVH- ja kehityksellinen kielihäiriö -vertaistukihenkilöille suunnatut sähköiset esitteet, joissa kerrotaan erilaisista valtakunnallisista tukipalveluista, joihin tukea tarvitsevia voi ohjeistaa ottamaan yhteyttä. Esitteet ovat saavutettavassa muodossa.