Suomen yhteinen pääoma

Uusi näkökulma aivoterveyteen – aivosairauksien ehkäisystä aivojen hyvinvoinnin lisäämiseen

Aivoterveys on Suomen yhteinen pääoma. Aivot säätelevät ihmisen koko kehon toimintaa. Aivot vastaavat käyttäytymisestä, tunteista, tiedonkäsittelystä sekä tämän kaiken säätelystä. Ei sen enempää eikä vähempää.

Aivoliitto ry käynnisti kansallisen aivoterveysohjelman valmistelun lokakuussa 2021 yhteistyössä laajan asiantuntijajoukon kanssa. Ohjelma tarkastelee aivoterveyttä kolmen ikäryhmän toimintaympäristöjen kautta: lapset ja nuoret, työikäiset ja ikääntyvät.

Ennakoiva lähestymistapa, suojaavien tekijöiden korostaminen ja vaikuttavuusperusteisuus ohjasivat ohjelman valmistelua, ja siksi ohjelma on ainutlaatuinen koko maailman mittakaavassa. Uusi näkökulma aivoterveyteen kattaa aivojen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn.

Ohjelman vaikuttavuustavoite

Inhimillisesti kestävä, aivoterveyttä tukeva yhteiskunta

Aivot ovat erottamaton osa meitä – yhteinen pääomamme, jota ilman me tai yhteiskuntamme ei olisi mitään. Siksi meillä on oltava ympärillämme myös inhimillisesti kestävä ja aivoterveyttä tukeva yhteiskunta, jossa aivoistamme on mahdollista pitää huolta kaikkein arkisimmissakin tilanteissa.

Ohjelman tavoitteet

Kansallisen aivoterveysohjelman pitkän aikavälin vaikuttavuustavoite on inhimillisesti kestävä, aivoterveyttä tukeva yhteiskunta. Sen saavuttamista edellyttävät seuraavat aivoterveyteen liittyvät vaikutustavoitteet:

Artikkelit ja tapahtumat

Tue työntekijöiden unta ja vireyttä – 10 vinkkiä työnantajalle

Julkaistu

  • Artikkeli
  • Uni - Kansallinen aivopesu

Uni on laatuaikaa

Julkaistu

  • Blogi
  • Uni - Kansallinen aivopesu

Kansallinen unitutkimus: suomalaiset arvostavat unta, mutta ovat silti valmiita tinkimään siitä

Julkaistu

  • Uni - Kansallinen aivopesu

Lasten ja nuorten aivoterveyttä suojaavat tekijät

Aivoterveydestä huolehtiminen turvaa kasvurauhan ja luo edellytykset elinikäiselle hyvinvoinnille. Lapsilla ja nuorilla aivot käyvät läpi valtavan kehitys- ja muovautumisprosessin eivätkä aivojen kaikki toiminnot ole vielä täysin kehittyneet sille tasolle, mitä ne ovat aikuisuudessa. Siten lapsuudessa ja nuoruudessa on tärkeä antaa aivojen kypsymiselle kasvurauha, tukea aivojen ja yksilön normaalia, ikäkauteen liittyvää kehitystehtävää ja erityisesti stressinsäätelymekanismien kehittymistä.

Työikäisten aivoterveyttä suojaavat tekijät

Aivoterveydestä huolehtiminen tukee työkykyä ja mielenterveyttä sekä ehkäisee aivosairauksia ja uupumista. Informaatioyhteiskunta asettaa aivoillemme monenlaisia haasteita niin oppimis-, työ- kuin vapaa-ajanympäristöissäkin sekä palveluissa. Kuormituksen ja palautumisen tasapaino on oleellista kaikkien ikäryhmien aivoterveyden tukemisessa, mutta korostuu työikäisellä erityisesti työn tai työttömyyden sekä perheen ristipaineissa.

Ikääntyvien aivoterveyttä suojaavat tekijät

Aivoterveydestä huolehtiminen tukee ikääntyvän hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua. Ikääntyvien aivoterveydestä huolehtiminen on tämänhetkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn optimointia. Kun ihminen kokee arvostusta, pystyy toimimaan autonomisesti ja kokee olonsa turvalliseksi, edesauttavat nämä kaikki aivoterveyttä.

Tietoa päättäjille

Aivoterveydestä huolehtiminen ei ole pelkästään yksilön vastuulla, se on koko yhteiskunnan yhteinen asia. Arjen ympäristöjen muokkaaminen aivoterveyttä tukevaksi, on edellytys terveyttä ja hyvinvointia edistäville valinnoille. Kansallisen aivoterveysohjelman ennakoiva näkökulma ja suojaaviin tekijöihin keskittyminen mahdollistavat huomattavan inhimillisen ja taloudellisen hyötypotentiaalin.

Käytännön toimenpiteitä toteuttamaan tarvitaan laaja joukko eri alojen organisaatioita ja asiantuntijoita.