Työikäisten aivoterveyttä suojaavat tekijät

Aivoterveydestä huolehtiminen tukee työkykyä ja mielenterveyttä sekä ehkäisee aivosairauksia ja uupumista

Lisääntynyt ymmärrys aivoterveydestä ja aivosairauksista sekä aivojen hyvinvoinnin arvostuksen lisääntyminen on erittäin tärkeää, jotta aivoterveyttä ja hyvinvointia voidaan tukea työpaikoilla, terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa laajemminkin sekä yksilön omissa valinnoissa. Tieto on tärkeää myös aivosairauksiin liittyvän stigman vähentämisessä, mikä puolestaan tukee osallisuutta ja aivojen hyvinvointia myös heillä, joilla on jokin aivosairaus.

Vaikutustavoitteet:

 • Aivoterveystieto ohjaa sekä yksilön että yhteisöjen käytännön toimintaa ja poliittista päätöksentekoa
 • Työ- ja toimintaympäristöt ovat aivoergonomisia
 • Työikäiset saavat riittävästi virkistävää ja palauttavaa unta
 • Kanssalaisuus on vahvistunut — mahdollisuus, kyky ja kokemus osallisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta ovat lisääntyneet

Tampereen Ammattikorkeakoulu (Kestävä aivoterveys -hanke) ja Työterveyslaitos ovat kansallisen aivoterveysohjelman koordinaatiokumppaneina toimeenpanon suunnittelussa ja käytännön toimenpiteiden koordinoinnissa.

Työikäiset-valmistelun asiantuntijaryhmä

 • Kaisa Hartikainen, dosentti,
  käyttäytymisneurologian yksikön johtaja (PSHP)
 • Mirva Kolonen, projektipäällikkö
  (Kestävä aivoterveys –hanke, TUNI)
 • Kirsi Toljamo, projektikoordinaattori
  (Kestävä aivoterveys -hanke, TUNI)
 • Tino Karolaakso, työterveyspsykologi (TAU)
 • Kirsi Karvala, johtava asiantuntijalääkäri (Varma)
 • Päivikki Koponen, tutkimuspäällikkö (THL)
 • Satu Lähteenkorva, psykologi (Psykologipalvelu Core)
 • Satu Mustonen, erityisasiantuntija (Hengitysliitto)
 • Ida Nummelin, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija (STTK)
 • Ville Ojanen, psykologi (Academy of Brain)
 • Tiina Parviainen, apulaisprofessori (JYU)
 • Anne Ranta, työelämäasiantuntija (JHL)
 • Matti Rautalahti, pääsihteeri (Duodecim)
 • Auli Rytivaara, asiantuntijalääkäri (EK)
 • Tiina Saanijoki, tutkimuspäällikkö (UTU)
 • Riitta Sauni, professori (TAU)

Käytännön toimenpiteitä toteuttamaan tarvitaan laaja joukko eri alojen organisaatioita ja asiantuntijoita.