Hei päättäjä!

Ota päärooli vastaan.

Auta meitä rakentamaan inhimillisesti kestävä, aivoterveyttä tukeva yhteiskunta.

Kansallisen aivoterveysohjelman tavoitteiden toteutumiseen tarvitsemme sinua. Sinulla ja muilla päättäjillä on paljon valtaa ja mahdollisuuksia edistää kaikkien Suomessa asuvien aivoterveyttä tukevien olosuhteiden rakentamista.​

Aivoterveys tulisi huomioida kaikessa päätöksen teossa. Suojaaviin ja ennakoiviin tekijöihin sekä järjestelmä- ja rakennetasoon vaikuttaminen pitää sisällään huomattavan inhimillisen ja taloudellisen hyötypotentiaalin.

Ohjelman toteutus

Käytännön toteutus on aloitettu viestinnän ja koulutuksen avulla. Tarjoamamme koulutus lisää tietoa aivojen hyvinvoinnista ja muutostyöpajat tuottavat taitoja tehdä muutoksia omassa toimintaympäristössä. Jatkossa tarvitsemme lisää tekijöitä ja uusia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Teemme yhdessä

Aivoliitto koordinoi toimeenpanon suunnittelua ja toteutusta yhteistyössä ikäryhmäkohtaisten koordinaatiokumppaneidensa kanssa:

Lapset ja nuoret: Lastensuojelun Keskusliitto
Työikäiset: Työterveyslaitos, Tampereen ammattikorkeakoulu
Ikääntyvät: Ikäinstituutti

Folkhälsan on mukana suomenruotsalaisten osalta kaikissa ikäryhmissä.

Käytännön toimenpiteitä toteuttamaan tarvitaan laaja joukko eri alojen organisaatioita ja asiantuntijoita. Haluamme pitää huolta jokaisen Suomessa asuvan aivoterveydestä.

Aivoterveydestä huolehtiminen ei ole pelkästään yksilön kontolla, vaan se on koko yhteiskunnan yhteinen asia. Tähän tarvitsemme teitä kaikkia!

Aivot ovat erottamaton osa meitä – yhteinen pääomamme, jota ilman me tai yhteiskuntamme ei olisi mitään.

Siksi meillä on oltava ympärillämme myös inhimillisesti kestävä ja aivoterveyttä tukeva yhteiskunta, jossa aivoistamme on mahdollista pitää huolta kaikkein arkisimmissakin tilanteissa.

Käytännön toimenpiteitä toteuttamaan tarvitaan laaja joukko eri alojen organisaatioita ja asiantuntijoita.