Ohjelman tavoitteet

Kansallisen aivoterveysohjelman vaikuttavuus- ja vaikutustavoitteet

Ohjelman vaikuttavuustavoite on inhimillisesti kestävä, aivoterveyttä tukeva yhteiskunta. Se saavutetaan neljän vaikutustavoitteen avulla:

Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään riittävään fyysiseen aktiivisuuteen, terveelliseen ravitsemukseen ja päihteettömyyteen, jotka ovat myös aivoterveyden perustekijöitä.

Tutustu ohjelman vaikuttavuustavoitteeseen

Inhimillisesti kestävä, aivoterveyttä tukeva yhteiskunta

Tutustu ohjelman neljään vaikutustavoitteeseen

Aivoterveys- ja aivosairausymmärrys sekä aivojen hyvinvoinnin arvostus on vahvistunut

Aivoergonomia on otettu huomioon toimintaympäristöissä

Jokaisella on mahdollisuus virkistävään ja palauttavaan uneen

Kuulumisen tunne on vahvistunut — kaikki kansalaiset ovat kanssalaisia

Käytännön toimenpiteitä toteuttamaan tarvitaan laaja joukko eri alojen organisaatioita ja asiantuntijoita.