Aivoergonomia on otettu huomioon toimintaympäristöissä

Aivoergonomia tarkoittaa aivotoimintojen normaalien toimintojen ja rajoitteiden huomioimista siten, että turhalta ja haitalliselta aivokuormitukselta vältytään. Affektiivinen ergonomia huomioi aivojen tavanomaiset tunnetoiminnot, kognitiivinen ergonomia aivojen tiedonkäsittelyn piirteet ja rajat, ja informaatioergonomia pyrkii vähentämään turhaa informaatiokuormaa. Aivoergonomia koostuu näistä kaikista eri osa-alueista. Moderni informaatioyhteiskunta asettaa aivoillemme monenlaisia haasteita niin oppimis-, työ- kuin vapaa-ajanympäristöissäkin sekä palveluissa kaikkina eri ikäkausina. Eri terveystilanteisiin ja ikäkausiin liittyy omia reunaehtoja aivojen hyvinvoinnille ja aivotoiminnoille, joita tulisi huomioida siten, etteivät aivot kuormitu turhaan.

Loppuun palaminen uhkaa työikäisten lisäksi jo yhä nuorempia, jopa lapsia. Työuupumuksen lisäksi koulu-uupumus on huolestuttavassa kasvussa. Myös ikääntyvien kohdalla on tärkeä välttää vääränlaista tai turhaa aivokuormitusta elämänlaadun ja hyvinvoinnin nimissä. Toisaalta on tärkeää turvata aivojen hyvinvointia huomioivat palvelut, joissa myös ikääntymiseen ja ikääntymisen myötä yleistyviin aivosairauksiin liittyvät haasteet huomioidaan siten, että osallisuus ja toimijuus mahdollistuu elämän eri vaiheissa aivotoimintojen haasteista riippumatta.

Lataa ohjelman taustadokumentti ja muita materiaaleja

Taustadokumentissa on kirjattu kansallisen aivoterveysohjelman lähtökohtia ja taustaa, vaikutustavoitteiden tutkimuksiin perustuvaa aivoterveysyhteyttä sekä tavoitteiden saavuttamisen edellytyksiä. Tutustu lähes 50 asiantuntijan laatimaan taustadokumenttiin kokonaisuudessaan.

Käytännön toimenpiteitä toteuttamaan tarvitaan laaja joukko eri alojen organisaatioita ja asiantuntijoita.