Aivoterveyttä suojaavat tekijät ikäryhmittäin

Ohjelman vaikuttavuus- ja vaikutustavoitteet ovat kaikille ikäryhmille samat. Sanoitukset ja tavoitteiden saavuttamisen edellytykset muokkautuvat ikäryhmäkohtaisesti painottaen kunkin ryhmän toimintaympäristöjä.

Käytännön toimenpiteitä toteuttamaan tarvitaan laaja joukko eri alojen organisaatioita ja asiantuntijoita.