Ikääntyvien aivoterveyttä suojaavat tekijät

Aivoterveydestä huolehtiminen tukee hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua

Ikääntyvien ryhmä on suuri ja osuus väestöstä kasvaa tulevien vuosikymmenten aikana. Ryhmä on heterogeeninen iän, terveyden ja toimintakyvyn sekä monen muun tekijän osalta. Aivosairauksiin liittyvä yhteiskunnallinen kuorma lisääntyy ikääntymisen myötä, mutta aivoterveydestä huolehtiminen ei kuitenkaan ole vain tulevaisuuden uhkien ja sairauksien ehkäisyä vaan myös tämänhetkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn optimointia.

Vaikutustavoitteet:

 • Aivoterveystieto on optimaalisesti käytössä
 • Ikääntyvien ympäristöt ovat aivoergonomisia
 • Ikääntyvät saavat riittävästi virkistävää ja palauttavaa unta
 • Osallisuus ja merkityksellisyys ovat vahvistuneet

Ikäinstituutti ja Folkhälsan ovat kansallisen aivoterveysohjelman koordinaatiokumppaneina toimeenpanon suunnittelussa ja käytännön toimenpiteiden koordinoinnissa.

Ikääntyvät-valmistelun asiantuntijaryhmä

 • Inna Lisko, tutkijatohtori (GEREC, JYU)
 • Kaisa Hartikainen (PSHP)
 • Mirva Kolonen (TUNI)
 • Kirsi Toljamo (TUNI)
 • Riitta Aejmelaeus, budjettineuvos (VM)
 • Virpi Annaniemi, kehittämispäällikkö (Miina Sillanpään Säätiö)
 • Sirkkaliisa Heimonen, toimialapäällikkö (Ikäinstituutti)
 • Jyrki Korkeila, professori (UTU)
 • Pia Pulkkinen, asiantuntija (THL)
 • Laura Rautiainen, vastaava alueohjaaja (Vanhustyön keskusliitto)
 • Timo Strandberg, professori (HY)
 • Teppo Särkämö, apulaisprofessori (HY)
 • Minna Teiska, kehittämispäällikkö (Muistiliitto)
 • Jenni Kulmala (erikoistutkija, THL), FINGER-tutkimuksen osalta

Käytännön toimenpiteitä toteuttamaan tarvitaan laaja joukko eri alojen organisaatioita ja asiantuntijoita.