Lasten ja nuorten aivoterveyttä suojaavat tekijät

Aivoterveydestä huolehtiminen turvaa kasvurauhan ja luo edellytykset elinikäiselle hyvinvoinnille

Lapsilla ja nuorilla aivot käyvät läpi valtavan kehitys- ja muovautumisprosessin eivätkä aivojen kaikki toiminnot ole vielä täysin kehittyneet sille tasolle, mitä ne ovat aikuisuudessa. Siten lapsuudessa ja nuoruudessa on tärkeä antaa aivojen kypsymiselle kasvurauha, tukea aivojen ja yksilön normaalia, ikäkauteen liittyvää kehitystehtävää ja erityisesti stressinsäätelymekanismien kehittymistä. Lapsuudessa ja nuoruudessa luodaan kestävä pohja elinikäiselle aivoterveydelle ja hyvinvoinnille.

Vaikutustavoitteet:

 • Ymmärrys kasvuun ja kehitykseen liittyvistä aivoterveyden edellytyksistä on lisääntynyt ja se ohjaa kasvuympäristöjen kehittämistä
 • Toimintaympäristöt ovat aivoergonomisia ja huomioivat iän mukaisen kehityksen
 • Kehitysvaiheen mukainen riittävä unen määrä ja laatu on turvattu
 • Joukkoon kuulumisen ja turvallisuuden kokemus on vahvistunut

Lastensuojelun Keskusliitto ja Folkhälsan on kansallisen aivoterveysohjelman koordinaatiokumppanina toimeenpanon suunnittelussa ja käytännön toimenpiteiden koordinoinnissa.

Lapset ja nuoret -valmistelun asiantuntijaryhmä

 • Tiina Ristikari, tutkimusprofessori (Itla)
 • Emmi Jäkkö, toiminnanjohtaja (Lukukeskus)
 • Kai Kaila, professori (HY)
 • Silja Kosola, dosentti (HY)
 • Taina Laajasalo, johtava asiantuntija (THL)
 • Päivi Lindberg, johtava asiantuntija (THL)
 • Kaisu Muuronen, kehittämispäällikkö (LSKL)
 • Marie Rautava, ohjelmajohtaja (MLL)
 • Leena Repokari, ylilääkäri (HUS)
 • Aino Saarinen, yliopistonlehtori (HY)
 • Nina Sajaniemi, professori (UEF)
 • Kirjalliset kommentit: Mirjam Kalland, professori (HY)

Käytännön toimenpiteitä toteuttamaan tarvitaan laaja joukko eri alojen organisaatioita ja asiantuntijoita.