Kuulumisen tunne on vahvistunut — kaikki kansalaiset ovat kanssalaisia

Vahvat sosiaaliset suhteet tukevat aivoterveyttä ja vähentävät jopa kuolleisuutta. Aivot reagoivat voimakkaasti sosiaaliseen hylkäämiseen, ja siihen liittyy sekä tiedonkäsittelytoimintojen kuormittumista, negatiivisia tunteita että stressireaktio, ja se heikentää merkittävästi yksilön hyvinvointia sekä altistaa monille sairauksille. Ulkopuolisuus ja yksinäisyys voivat lisätä riskiä mm. muistisairauksille.

Kanssalaisuus kietoo ihmisen tärkeimmän psykologisen perustarpeen eli kuulumisen tarpeen merkityksellisyyden kokemuksen kanssa yhteen. Kanssalaisuus tarkoittaa merkityksellisen ja aidon asian, olemisen tai tekemisen jakamista toisen kanssa, yhteenkuulumisen tunnetta kokien ja ihmisen tasapainoa palauttaen ja vahvistaen. Kanssalainen on siten ihminen, jonka kanssa merkityksellisyyden ja kuulumisen kokemus elämässä vahvistuu.

Yhteisön ulkopuolelle joutuminen aiheuttaa emotionaalista kipua, joka aktivoi samoja aivoalueita kuin fyysinenkin kipu. Siten sosiaalinen hylkääminen aiheuttaa pelkoa ja sen uhka aktivoi aivojen tunne- ja stressiverkostoja kuten fyysisen vahingoittumisen vaarakin. Sen sijaan tekijät, jotka vahvistavat kokemusta osallisuudesta ja yhteisöön kuulumisesta, antavat psykologista turvaa ja suojaavat siten terveyttä monella eri mekanismilla. Edellä mainituista syistä on tärkeää taata psykologisesti turvallinen ympäristö, jossa ihminen kokee olevansa arvostettu ja tärkeä yhteisön jäsen. Tämä vähentää haitallista stressiä ja vapauttaa aivojen tiedonkäsittelytoiminnot tavoitteelliseen toimintaan tai esimerkiksi luovuuteen ja tukee yksilön elinvoimaista toimijuutta.

Lähteet:
Holt-Lunstad et al., 2010
Shen et al., 2022
Deci & Ryan, 2009
Ryan & Deci, 2017
Eisenberger et al., 2003
Martela & Ryan, 2016

Lataa täältä ohjelman taustadokumentti

Taustadokumentissa on kirjattu kansallisen aivoterveysohjelman lähtökohtia ja taustaa, vaikutustavoitteiden tutkimuksiin perustuvaa aivoterveysyhteyttä sekä tavoitteiden saavuttamisen edellytyksiä. Tutustu lähes 50 asiantuntijan laatimaan taustadokumenttiin kokonaisuudessaan.

Käytännön toimenpiteitä toteuttamaan tarvitaan laaja joukko eri alojen organisaatioita ja asiantuntijoita.