Asiantuntijat kertovat

Kehityksellinen kielihäiriö on yksi syy siihen, miksi lapsen kieli ei kehity kuten tyypillisesti kehittyneillä lapsilla. Noin seitsemällä prosentilla suomalaisista lapsista on kehityksellinen kielihäiriö. Aivoliiton asiantuntija Anni Vieru kertoo kehityksellisestä kielihäiriöstä ja sen tyypillisistä piirteistä lapsuusiässä.

Lapsen vuorovaikutusta ja kielenkehitystä voi tukea ihan tavallisissa arjen perustilanteissa. Erityisesti esteettömän viestinnän mukaan ottaminen helpottaa sekä ymmärtämistä että ilmaisua. Erilaisia keinoja ovat tukiviittomat, kuvat, piirtäminen ja tekniset apuvälineet kuten puhelaitteet.Puheterapeutti Hannele Merikoski kertoo, miten lapsen kielenkehitystä voi tukea arjessa.

Jos lapsella on vaikeuksia itseilmaisussa, ymmärretyksi tulemisessa ja muiden ymmärtämisessä, monet arjen tilanteet voivat näyttäytyä lapselle yllättävinä, odottamattomina ja jopa pelottavina. Psykologi Timo Teräsahjo kertoo, miten kehityksellinen kielihäiriö saattaa kuormittaa lasta arjessa.

Kehityksellinen kielihäiriö on pysyvä diagnoosi, mutta nuoruusiässä oirekuva muuttuu. Asiantuntijana hankesuunnittelija Johannes Hietala.

Miten kehityksellinen kielihäiriö vaikuttaa nuoren aikuisen arjessa. Omasta kokemuksestaan kertoo Veli-Pekka.