Siirry sisältöön

Katso minut ehjäksi

26.11.2021
Katso minut ehjäksi

Aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaminen pysäyttää ja repäisee ihmisen irti arkirutiineista. Sen seurauksena moni asia on muutoksessa ja vaatii uutta tarkastelua. Seksuaalisuus ja parisuhde kuuluvat näihin asioihin.

AVH:n sairastaminen vaikuttaa niin kehon toimintakykyyn, psyykkeeseen kuin sosiaaliseen toimintakykyyn. Toipuminen vie oman aikansa ja voimavaransa, ja uuden minän löytäminen voi kestää kuukausista vuosiin. Myös kumppani järjestelee tekemisiään ja ajatuksiaan. Molemmat pyrkivät löytämään uuden, AVH:n jälkeiseen elämään sopivan toimintamallin.

Seksuaalisuus, parisuhteen intimiteetti tai uuden suhteen rakentaminen on osa elämää myös AVH:n jälkeen. Voi olla yllätys, että sairaus vaikuttaa myös seksuaalisuuteen. Vielä yllättävämpää voi olla, että se vaikuttaa myös kumppanin seksuaalisuuteen.

On tavallista, että seksuaalinen kiinnostus vähenee. Harvoin AVH aiheuttaa yletöntä seksiaktiivisuutta. Totutun elämäntavan häiriintyminen, sairastumisen aiheuttama elämänkriisi ja mahdollinen masennus selittävät seksuaalisuuden muutoksia usein paremmin kuin itse aivokudoksen vaurio.

Puolison kiinnostuksen väheneminen voi johtua uuden tilanteen aiheuttamasta huolesta tai siitä pelosta, että omalla aktiivisuudella jotenkin aiheuttaisi sairastuneelle haittaa. Joskus uusi tilanne vain vie kaikki voimat.

Seksuaalisuus on herkkä perusvoima

Seksuaalisuus on perusvoimavara, joka voi antaa voimaa ja elämänhalua selvitä myös sairauden tuomista muutoksista. Se on yhteenkuuluvuutta, kykyä jakaa ja vastaanottaa tunteita; hellyyttä ja läheisyyttä, myös intohimoa ja tuskaa. Seksuaalisuus on ihmisessä, sitä ei sairaus tai vamma poista.

Seksiin liittyvät asiat ovat herkkiä ja haavoittuvia eikä kaikille tuntemuksille ole sanoja myöhemminkään. Elämän mittaan kertyvät kokemukset, myös sairaudet ja toipumiset, rakentavat ihmisen seksuaalista identiteettiä.

AVH:n jälkeen seksuaalinen kiihottuminen voi vaatia enemmän ärsykettä ja myös orgasmin saavuttaminen voi olla vaikeutunut. Tuntohäiriöt ovat merkittävä haitta. Mielikuvien, fantasioiden luominen voi olla vaikeutunut, eikä seksi tule entiseen tapaan mieleenkään. Erektio taas voi spontaanisti palata muutaman kuukauden jälkeen.

Voiko läheisyys korvata yhdynnän?

Sairastumisen jälkeen voi yhdyntä tuntua pelottavalta tai vaikeasti toteutettavalta. Hyvin yleistä on, että sairastunut ja puoliso pelkäävät yhdynnän aiheuttavan sairastumisen uusimisen. Tiedetään, että se riski on erittäin pieni, eikä ole este seksille.

Yhdyntä on sallittu AVH:n jälkeen, kun tila on vakiintunut ensimmäisten päivien tai viikkojen jälkeen. Aivoverenvuotojen jälkeen tulee välttää kovaa rasitusta ja ponnistelua ensimmäisten kuukausien ajan. Tällöin lääkäri antaa henkilökohtaiset ohjeet.

Joskus seksuaalisuus ymmärretään pelkästään seksinä ja joskus seksi ymmärretään pelkästään yhdyntänä. Seksi ilman yhdyntää voi kuitenkin olla molempia tyydyttävää ja parisuhde voi saada siitä uutta kipinää.

Yhdyntätauko voi tuoda lisää rentoutta rakasteluun. Yhdyntä ei nimittäin ole välttämätöntä parisuhteen intimiteetin tai seksuaalisen tyydytyksen ylläpitämiseen. On monia tapoja lisätä parisuhteeseen intimiteettiä, lämpöä ja tyytyväisyyttä. Sairastumisen jälkeen voi olla tarpeen etsiä aktiivisesti muita tapoja tuottaa seksuaalista mielihyvää.

Kumppani tarvitsee myös tukea

Parisuhteen molemmat osapuolet ovat herkkinä toisen tunnetiloille. Syvä myötätunto toista kohtaan voi aiheuttaa syyllisyyttä ja huolta, jolloin puoliso saattaa kätkeä omat seksuaaliset toiveensa ja halunsa.

Kumppani ehkä muistaa liian hyvin alkuvaiheen pelottavat tapahtumat. Hän saattaa vähätellä omia tuntemuksiaan tai suojelee sairastunutta päivittäisiltä murheilta ja omalta väsymykseltään. Hänkin tarvitsee kumppaninsa tukea.

Kuntoutumisen edetessä hoivan tarve yleensä vähenee. Toimintakyvyn paraneminen kohentaa mielialaa ja molempien jaksamista.

Parisuhteessa on kaksi osapuolta, ja tuen ja hoivan vaakakuppien tulisi olla samalla tasolla. Toinen toisensa arvostaminen voi tuoda sellaista rakastavaa ilmapiiriä, mikä tukee molempia.

Menetyksistä uuteen elämään

Jokaisessa parisuhteessa kohdataan niin myötäistä kuin vastaista. AVH:n jälkeen parisuhde on uudessa tilanteessa. Elämänmuutos voi yhdistää tai erottaa. Sairastuminen on voinut viedä tai piilottaa elämästä asioita, jonka vuoksi on vaikea nähdä tulevaisuutta.

Menetyksistä puhuminen ja sureminen on sairastuneelle ja myös puolisolle tärkeä vaihe toipumisen tiellä. Se auttaa ymmärtämään ja lopulta hyväksymään nykyhetkeä. Yhteinen tunteiden, pelkojen ja toiveiden jakaminen on parasta parisuhdekeskustelua.

Toisen arvostamiseen perustuva parisuhde, jossa ylläpidetään avointa yhteyttä, voi tuottaa iloa ja onnellisuutta vuosien, koko elämän ajan. Tällaisessa suhteessa on lupa tuntea, lupa kertoa peloistaan tai toiveistaan. Turvallinen parisuhde sietää myös pahanolon hetkien ilmaisemisen.

Tunneyhteys riittää

Parin perusasenne seksuaalisuutta kohtaan vaikuttaa molempien seksuaaliseen hyvinvointiin AVH:n jälkeen. Kiinnostus ja halu keskustella ja ilmaista omia toiveita on tärkeää. Siihen ei aina oikein löydy sanoja. Jos kumppani silloin tunnistaa toisen hätää ja haluaa lohduttaa, ei sanoja tarvitakaan. Tunneyhteys tuo turvaa ja luottamusta ja riittää antamaan ensiapua tunteiden hädässä. Seksuaalisuus on yksi peruskommunikoinnin muoto. Kehon välityksellä voi kertoa ja kuulla.

Ruumiinkielen vastaanottaminen voi kuitenkin olla mahdotonta, jos pari on etääntynyt toisistaan ja suhde on ollut ennen toisen sairastumista huonossa kunnossa. Jos tuntee vastenmielisyyttä toista kohtaan, ei ehkä halua koskea eikä ymmärtääkään toista. On mahdotonta päästää toista lähelle tai lohduttaa.

Toisinaan sairaus on muuttanut ihmistä siten, että hänen epäkunnioittava käyttäytymisensä aiheuttaa läheiselle jatkuvaa mielipahaa. Haitallisesta parisuhteesta tulee myös voida irrottautua.

Varsin usein parisuhteessa syntyy AVH:sta selviämisen jälkeen uusi yhteys, kun puolisot kokevat saaneensa lisäaikaa yhteiselämälleen. Parit kertovat, että suhde on vahvistunut ja läheisyys koetaan tärkeäksi. Sairastumisen tuoma elämänmuutos voi yllättäen olla se tekijä, joka palauttaa suhteeseen kadoksissa ollutta eroottistakin kipinää.

On mahdollista vuosien jälkeen uudestaan hämmästyä ja ihmetellä, miten erityislaatuinen tämä kumppanini onkaan. On mahdollista nähdä toinen ja tulla myös itse nähdyksi uusin silmin. Molemmat haluavat ja ansaitsevat tulla parisuhteessa nähdyksi. Uusi elämänvaihe voi alkaa.

Artikkeli on ilmestynyt Aivoterveys-lehdessä 2/2019.

  • Teksti: Päivi Liippola, fysioterapeutti, seksuaalineuvoja
  • Kuva: Mostphotos

Lisää aiheesta