Materiaali opettajien käyttöön

Tältä sivulta löydät Pääosassa pää -kuunnelmasarjan kuhunkin osaan liittyvät tehtävät ja lisätietoja niiden teemoista. Materiaalien avulla voit syventää oppilaidesi kanssa kuunnelmien aivoterveysteemoja.

Kuunnelmasarjan osat käsittelevät aivojen toimintaa aivoterveyteen liittyvien teemojen kautta. Teemoja ovat ravinto ja syöminen, liikunta ja ulkoilu, uni ja lepo sekä oppiminen ja kädentaidot. Kuhunkin osaan on laadittu teemaan liittyviä toiminnallisia eri oppiaineisiin sovellettavia tehtäviä. Tehtävät on koottu tulostettavaan Pedagoginen tehtäväpaketti -tiedostoon (pdf).

Tutustu oppilaidesi kanssa myös kuunnelmien Hauskoja faktoja ja pohdittavaa -taustatietoihin, jotka löytyvät kunkin osan omalta sivulta. Ne on koottu hiukan laajennettuina myös tulostettavaan Pääasioita-dokumenttiin (pdf). Jaksokohtaisten faktojen lisäksi dokumentista löytyy lisätietoja aivojen osista ja niiden toiminnasta. Dokumentin lopussa on myös koko Pääosassa pää -aineiston lähdeluettelo. Pääasioita-dokumentti toimii pedagogisen tehtäväpaketin tausta-aineistona ja tehtävien tekemisen tukena.

Pääosassa pää - Pedagoginen tehtäväpaketti

Pääosassa pää -kuunnelmasarjan kuhunkin osaan laaditut tehtävät on koottu tulostettavaan tiedostoon.

Pääosassa pää - Pääasioita

Pääosassa pää -kuunnelmasarjan kuhunkin osaan liittyvät faktat ja lisätiedot sekä lähdeluettelo on koottu tulostettavaan tiedostoon.