Osa 5: Himmeetä päälliköintiä

Mitä tekemistä merihevosella on oppimisen kanssa? Viidennessä osassa se selviää.

Kuuntele ja katso YouTubessa:

Hauskoja faktoja ja pohdittavaa

Pääasioita oppimisesta:

  • Vauvan aivoissa on enemmän hermoyhteyksiä kuin aikuisella. Oppimisen ja kokemusten seurauksena osa yhteyksistä vahvistuu ja turhat yhteydet karsitaan pois. Siksi vauvoilla on synnynnäinen kyky oppia esimerkiksi mitä tahansa maailman kieltä.
  • Aivojen hermoverkot muuttuvat vielä aikuisiälläkin, kun ihminen esimerkiksi oppii uutta tai toipuu aivovauriosta.
  • Tunneaivokuori kehittyy voimakkaasti ensimmäisen elinvuoden aikana. Varhainen vuorovaikutus: katseet, kasvot, kosketus ja äänet tukevat kehitystä
  • Kouluikäisen lapsen hienomotoriikka kehittyy, jolloin käden ja silmän yhteistyö paranee. Kouluiässä hän myös oppii ymmärtämään aiempaa paremmin syy-seuraussuhteita, jonka lisäksi hän osaa luokitella ja yhdistellä esineitä ja asioita.
  • Aivoillemme on tärkeää oppia uusia asioita jatkuvasti. Uuden oppiminen on aivojen luonnollinen tapa elää.
  • Toistuvat ilmiöt muodostavat aivoihimme malleja, vaikka aina emme edes tiedostaisi oppimistapahtumaa.
  • Uudet taidot luovat aivoissa pysyviä muutoksia – aivojen haastaminen uudella toiminnolla siis kehittää aivoja!
  • Jos tekisimme asiat aina samalla tavalla, altistaisimme itsemme merkityksellisten tapahtumien ja ärsykkeiden puutokselle eli deprivaatiolle.

Pääosassa pää - Pedagoginen tehtäväpaketti

Pääosassa pää -kuunnelmasarjan kaikkiin jaksoihin liittyvät tehtävät on koottu tulostettavaan pdf-tieodstoon.

Pääosassa pää - Pääasioita

Pääosassa pää -kuunnelmasarjan kuhunkin osaan liittyvät faktat ja lisätiedot sekä lähdeluettelo on koottu tulostettavaan tiedostoon.